Varför är jag inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige?

2018-10-31 i Försäkringskassan
FRÅGA
När jag söker om bostadstillägg eller bostadsbidrag får jag uppgift om att jag är inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige.Jag är svensk medborgare och jag har bott i Sverige hela tiden fr.o.m. 1984.Vad kan jag göra?
SVAR

När jag söker om bostadstillägg eller bostadsbidrag får jag uppgift om att jag är inte försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige.Jag är svensk medborgare och jag har bott i Sverige hela tiden fr.o.m. 1984.Vad kan jag göra?

SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bostadstillägg och bostadsbidrag finns i socialförsäkringsbalkens G-avdelning, det vill säga kapitel 93-103.

Rätt till bostadstillägg och bostadsbidrag

För att över huvud taget ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag krävs att du uppfyller vissa förutsättningar. Vad som krävs för bostadstillägg kan du läsa om här. Bedömningen är inte helt självklar. Du kan även ringa och fråga Försäkringskassan om du, utifrån fina förutsättningar, har rätt till bostadstillägg.

För att ha rätt till bostadsbidrag krävs att du antingen är under 29 är gammal eller att det är en barnfamilj som behöver hjälp med att betala kostader för sitt boende. Även detta kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Vad krävs för rätt till bosättningsbaserade förmåner i Sverige?

Båda dessa typer av bidrag bygger på att du är bosatt och försäkrad i Sverige. Om du bor i Sverige räknas du automatiskt som försäkrad i Sverige. Att bo i Sverige i denna mening är dock inte så simpelt som att vara bosatt här, utan du måste uppfylla vissa krav. Medborgarskapet är inte något av det som avgör i frågan. Istället tittar de på:

-Var du bor
-Vilket land du får lön ifrån
-Hur länge du ska vara i Sverige
-Hur ofta du besöker andra länder
-Var din familj bor

Saker som att du är skriven eller arbetar utomlands eller reser mycket kan alltså göra att du inte räknas som att du bor i Sverige och därför inte har rätt till bosättningsbaserade förmåner som bostadsbidrag och bostadstillägg.

Vad kan jag göra?

Om du anser att du bör uppfylla kraven för att bo i Sverige och dessutom uppfyller kraven för bostadstillägg eller bostadsbidrag kan du kontakta Försäkringskassan och be dem utreda ditt ärende. Detta kan du göra via någon av deras kontaktvägar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (146)
2019-07-31 Rätt till bostadsbidrag
2019-06-15 Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?
2019-06-10 Hur bestrider jag en faktura från Försäkringskassan?
2019-05-30 Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?

Alla besvarade frågor (72058)