Varför är det bra att skriva gåvobrev till sina barn?

2020-05-09 i Gåva
FRÅGA
Måste man dokumentera gåvor till sina barn? Kan jag inte bara ge mitt barn typ 100 tusen kr utan något papper (gavobrev). Dvs sätta pengar från mitt konto till på barnets konto i en svensk bank. Vad spelar det för roll? Vad är det bra för?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag nämna att det inte finns ett krav på att en förälder ska dokumentera gåvor till sina barn i gåvobrev eller andra dokument. I mitt svar kommer jag dock att belysa varför ett gåvobrev kan vara betydelsefullt.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arvsrätt är ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Varför kan ett gåvobrev vara bra att upprätta om en förälder ger gåvor till sina barn?

När en förälder under sin livstid ger gåvor till sina barn presumeras gåvorna utgöra förskott på arv. Det betyder att gåvorna ska avräknas från barnets arv efter föräldern. Detta gäller som huvudregel om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Gåvomottagarens arvsrätt minskar med ett lika stort belopp som gåvan.

Det kan finnas många anledningar till att en förälder inte vill att en gåva ska utgöra förskott på arv. Om en gåva inte är avsedd att vara ett förskott på arv ska detta framgå exempelvis i ett gåvobrev. Det finns inga formkrav för att bryta presumtionen, exempelvis kan det stå att "gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvskifte".

En annan aspekt med att skriva ett gåvobrev är att en gåva kan förenas med olika villkor. Ett sådant villkor kan vara att gåvan ska utgöra enskild egendom vid en eventuell bodelning.

Sammanfattning och rekommendation

Det finns inget krav på att gåvor ska dokumenteras i svensk rätt. När en förälder ger en gåva till ett barn ska gåvan som huvudregel betraktas som ett förskott på arv. Nyttan i att skriva ett gåvobrev beror på intentionen med gåvan. Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv ser jag ingen idé med att skriva ett gåvobrev. Om gåvan däremot inte ska betraktas som ett förskott på arv ska detta framgå, exempelvis i ett gåvobrev. I ett gåvobrev kan även gåvan förenas med olika villkor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (664)
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap
2020-09-30 Måste jag betala gåvoskatt?

Alla besvarade frågor (85338)