Varför är brottmålsprocess och tvistemålsprocess annorlunda?

2019-10-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan brottsmålsprocess och tvistemålsprocess, och varför har lagstiftaren valt att behandla dessa processer på olika sätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om brottmål och tvistemål ingår båda i rättegångsbalken (RB). Genom tvistemålsprocessen tillhandahåller staten samhällets medlemmar ett instrument för att lösa tvister medan straffprocessens främsta syfte är att driva statens straffanspråk på grund av att ett brott begåtts. Det är den grundläggande skillnaden och de olika processerna skiljer sig på många punkter. Men vissa regler om exempelvis hur förhör i huvudförhandlingen går till i rättegången är överensstämmande till stor del. Sedan finns en del förfaranderegler utspritt i RB som är liknande för de båda processerna.

RB är uppdelad så man kan urskilja vilka kapitel som gäller för tvistemål respektive brottmål och de gemensamma bestämmelserna. Processerna grundar sig på väldigt olika saker, har olika syften och flertalet regler borde då självfallet skilja sig åt. Syftet med straffprocess är att döma ut en rättvis påföljd för det begångna brottet och att förverkliga det hot om straff som straffrättsnormen innebär. Tvistemålsprocessen går ut på att lösa en tvist mellan två parter.

Förberedelsen i tvistemål går ut på att reda ut oklarheter i tvisten och även försöka få parterna att komma överens. I brottmål utgör förberedelsen förundersökningen där brottet utreds, vilka som kan misstänkas och vilka bevis som kan samlas in. Skillnaden är alltså att ett brottmål drivs av staten/åklagaren som väljer att åtala någon för ett brott. Det åligger staten att hantera brotten för allmänhetens intresse och att skydda. Det finns därför i RB många regler om tvångsmedel och hjälpmedel för polisen som de kan använda sig av i brottmål. Ett tvistemål å andra sidan kan röra två privatpersoner till exempel som tvistar om arv eller en fordran.

-Båda måltyperna behandlas av de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen).
-Om du stämmer någon och sedan förlorar rättegången kan du bli skyldig till att betala väldigt dyra rättegångskostnader, det beror på omständigheterna men du borde vara säker på din sak innan du börjar tvista. Detta gäller inte riktigt i brottmål för den tilltalade om denne blir dömd men man kan bli skyldig att betala vissa utgifter för blodundersökning till exempel och betala kostnaderna för försvaret.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (978)
2020-02-19 Efter hur lång tid gallras brottsregister?
2020-02-17 Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca. år 1928?
2020-02-12 Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
2020-02-07 Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?

Alla besvarade frågor (77210)