Vårdslöshet i trafiken?

FRÅGA
Jag körde på skogsväg och det var en kurva. Jag kom fel och kom över på andra lite fel och mötte en bil. Våra backspeglar gick sönder. Jag pratade med henne och ville ersätta henne men hon skulle anmäla till polisen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör skadeståndsskyldighet och möjliga brott du kan bli anmäld för. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Anmälan och möjligt brott

Om den här kvinnan anmäler dig till polisen är det för ett trafikbrott. Trafikbrotten som finns är vårdslöshet i trafiken, olovlig körning och rattfylleri. Rattfylleri (4 §) kan uteslutas om du inte var påverkad av alkohol under tiden för olyckan. Olovlig körning (3 §) gäller om du till exempel körde bilen utan ett giltigt körkort eller inte var berättigad på annat sätt att köra fordonet, vilket inte heller verkar vara fallet här. Det leder oss fram till att vårdslöshet i trafiken (1 § lagen om straff för vissa trafikbrott) är det kvarstående brottet som kan aktualiseras.

För att dömas för vårdslöshet i trafiken ska man uppsåtligen ha kört vårdslöst eller haft vetskap om att det fanns en risk för att en olycka skulle ske även om det inte var avsiktligt. Straffet för vårdslöshet i trafiken är dagsböter, eller om brottet är grovt fängelse i upp till två år. Vid bedömningen för om brottet är grovt ska föraren agerat grovt vårdslöst eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Inget i din fråga tyder på att grov vårdslöshet i trafiken kan bli aktuellt.

När brottet bedöms ska hänsyn tas till trafikförhållandena vid tillfället, hur kontrollerad körningen anses ha varit och förarens uppsikt över trafiken och körningen. I ditt fall måste åklagaren alltså kunna bevisa att du väsentligt har brustit i den omsorg eller varsamhet som omständigheterna har påkallat.

Trafikskadeersättning och domstolsprocess

Kvinnan kan även stämma dig i domstol för att få ut skadestånd för skadan på bilen (18 § trafikskadelagen). Då ska hon kunna bevisa att du orsakat skadan på bilen och är skyldig att stå för kostnaderna. Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som förekommit på ömse sidor, särskilda risker och omständigheter i övrigt (18 § 2 st. trafikskadelagen).

För skadan på kvinnans bil kommer trafikskadeersättning utgå från din trafikersättning om du var vållande till skadan (10 § trafikskadelagen). Skadeståndet kan jämkas om det skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeskyldiges ekonomiska förhållanden (6 kap. 2 § skadeståndslagen).

Om kvinna stämmer dig och fallet går upp i domstol kommer ni tvista om skadeståndsansvaret för bilarnas skador. Jag avråder dig från att låta det gå så långt och att inleda en domstolsprocess om det här fallet. Det kan bara bli dyrare än vad ersättningen av skadan på bilen kostar. Du kan även bli skyldig att betala den andra partens domstolskostnader. Om kvinnan har stämt dig försök att förlikas innan rättsprocessen börjar så kan ni båda spara pengar, kraft och tid.

Rekommendation

Kolla upp med ditt försäkringsbolag om de står för kostnaderna på bilen. Försök ersätta skadorna på kvinnans bil utan att det går till domstol. Om det skulle hamna i domstol har vi mycket bra jurister på Lawline som kan representera dig. De har ett timarvode på 1699 kr.

Om du skulle ha några korta, uppföljande frågor eller vill komma i kontakt med en av våra jurister kan du höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (191)
2022-01-14 Försäkringsolagets bedömning vid trafikskada
2021-12-10 Självrisk vid bärgning
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?

Alla besvarade frågor (98657)