Vårdpersonals tillgång till patientjournal

Hej. Får skolläkaren titta i mitt barns journal (5år) utan att fråga oss föräldrar? Vi har gett lov till skolsyster men INTE till skolläkare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1:2 patientdatalagen ska varje journal behandlas så att obehöriga inte får tillgång till den (se här). Enligt 4:1 patientdatalagen får vårdpersonal ta del av dokumenterade uppgifter om patienten endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården (se här). I förarbetena till patientdatalagen kan utläsas att endast en begränsad krets av personalen på exempelvis en vårdenhet behöver ha tillgång till patientens journal i sitt arbete och att respekten för patientens integritet kräver att ingen utanför denna krets får tillgång till journalen. Att gå in i en journal av ren nyfikenhet är alltså inte godtagbart. Det är däremot tillåtet att gå in i en journal inom ramen för sin direkta tjänsteutövning som vårdpersonal.

En patient har enligt 8:5 patientdatalagen rätt att få loggutdrag av den elektroniska åtkomst av uppgifter som förekommit (se här). Den som, utan särskilt tillstånd, och som inte ingår i den krets som behöver göra det för vårdarbetet, bereder sig tillgång till en journal gör sig objektivt sett skyldig till dataintrång vilket kan ge upp till två års fängelse, se 4:9 c brottsbalken (här).

Det saknas tillräckligt med information för att bedöma huruvida läkaren ingick i kretsen av direkta vårdutövare gentemot ert barn eller inte. Om du är tveksam kan du kontakta Patientnämnden i ditt landsting för vidare bedömning och stöd.


Med vänlig hälsning,

Robert ByrdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000