Vårdnadshavares principalansvar

FRÅGA
Hej min sambos barn har begått ett brott när hon var 16-17 år misshandel hon blev dömd nu i år då hon fyllt 18 år nu har min sambo fått ett brev från kronofogden att han ska betala 9,000 kr för att brottsofrett har begärt det. Sambon har i dag skuldsanering och lever på existens minum är det verkligen han som ska betala över dotterns brott när hon blev dömd när hon är 18 år mvh Evelina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägledning för skadeståndsrättsliga frågor återfinns i skadeståndslagen (SkL).

Vårdnadshavare har ett s.k. principalansvar för sina barn. Detta innebär att de kan blir solidariskt skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL).

Huvudregeln är att man döms för de omständigheterna som föreligger vid gärningstillfället. Eftersom hon begick gärningen som omyndig kommer hon dömas som omyndig, detta aktualiserar således vårdnadshavarens principalansvar.

Det finns däremot undantag för att helt kringgå skadeståndsansvar eller i vissa fall kan det komma att jämkas ner. För att helt kringgå gäller det att det ska anses vara oskäligt att begära skadestånds beroende på barnet och vårdnadshavarens förhållande till varandra. Eller om vårdnadshavaren har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).

En annan möjlighet som kanske är mer aktuell är att begära jämkning (6 kap. 2 § SkL). Att skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt men kan vara en möjlig väg att ta.

Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?