Vårdnadshavares principalansvar

FRÅGA
Hej mitt barn 8 år har klottrat på en stol under skoltid. Är jag skyldig som förelder att ersätta stolen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott har man så kallat principalansvar, vilket innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida, 3 kap. 5 § skadeståndslagen .

Klotter kan utgöra en typ av skadegörelse, vilket är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Klotter kan också falla under brottet ringa skadegörelse, som är den mildare graden av skadegörelse, 12 kap. 2 § brottsbalken.

Eftersom skadegörelse är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte var närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?