Vårdgivares brott mot tystnadsplikt

2018-02-26 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej.Efter att jag födde barn och kommit hem från förlossningen fick jag reda på att en av dom i personalen på förlossningen som tog hand om mig har brutit sekretess genom att pratat om mig runtom i staden vi bor gemensamt i om min förlossning. Känner mig oerhört kränkt och utlämnad. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga har sin grundreglering i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Precis som du antyder så gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om ditt hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden (25 kap. 1 § OSL). Detta gäller även för information som basuneras ut muntligt. Det enda undantaget är om det står klart att dylika uppgifter kan lämnas utan att du eller någon närstående till dig lider men. Detta är ett högt beviskrav och det är inte särskilt troligt att vårdpersonalen i ditt fall gjort en korrekt bedömning eftersom du känner dig kränkt och utlämnad!

Det du kan göra när vårdgivaren bryter mot tystnadsplikten är att anmäla denne till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polisen, alternativt bådadera. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Josefin Tjernell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll