Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Hej

Jag fick ett skriftligt kostnadsförslag från Käkkirurgen Akademiska Uppsala för tre tandimplantat.

Priset var på ca 20 000 kr. Det tillkom även ytterligare ett implantat och slutpriset blev 29 000 kr. På grund av placeringen och att tänder bakom och framför detta implantat var reparerade sen tidigare blev priset så pass mycket högre. Information som jag fick efteråt. Accepterade och betalade fakturan. Kunde här ha valt en billigare lösning enl min ordinarie tandläkare. Döm om min förvåning när jag dessutom efter utförd operation får veta att tandkronorna skulle komma att kosta ytterligare 13 000 kr.

Jag anser att jag blivit förd bakom ljuset då totalkostnaden kommer att bli 42 000 kr istället för den lägre summan. Har nu utfört hälften av behandlingen och tvekar hur jag ska göra.

Tacksam för svar hur jag kan kräva att de reducerar priset.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan (1 § tandvårdslagen). Käkkirurgi omfattas därför av tandvårdslagen.

Kostnader för behandlingen

Ersättningen ska vara skälig

Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. I Sverige gäller fri prissättning inom tandvården. Av den anledningen väljer mottagningen själv vilket pris som ska gälla för behandlingarna. Ersättningen ska dock enligt lag vara "skälig". För att avgöra om ersättningen är skälig ska hänsyn tas till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt (4 § första stycket tandvårdslagen). Några konkreta riktlinjer om vad åtgärden ska kosta finns inte i tandvårdslagen. Troligt är därför att en bedömning måste göras av domstol efter en sammantagen bedömning av omständigheterna. Vårdgivaren kommer då att behöva styrka att priset är skäligt.

Ett råd kan vara att jämföra priset som du ska betala med en annan mottagnings tjänster av samma art. Vid en jämförelse av prisberäkningssättet för motsvarande tjänster borde det vara möjligt att på ett ungefär avgöra om priset är skäligt. Dessutom kan du begära att vårdgivaren ska ge dig ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten, vilket kan ge en indikation för priset (4 § tredje stycket tandvårdslagen).

Vårdgivarens upplysningsplikt om priset

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden (4 § andra stycket tandvårdslagen). Du har därför rätt att få veta vad en åtgärd kostar innan den påbörjas. Om flera behandlingar (en följd av behandlingar) ska utföras, har vårdgivaren en skyldighet att upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Du har därför en rättighet att i förväg få veta den sammanlagda kostnaden innan behandlingen börjar. Vårdgivaren kan dock upptäcka senare att fler behandlingar behöver göras. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen (4 § andra stycket tandvårdslagen). Du har därför rätt att veta att kostnaden kommer ändras och vad det kommer kosta innan behandlingen fortgår.

Ditt fall

Om du inte blev informerad om att ett ytterligare implantat skulle ske och att det skulle kosta 9000 kr har vårdgivaren agerat felaktigt. Förvisso kan vårdgivaren ändra priset, men då har du rätt att bli informerad om att ett ytterligare implantat skulle behövas och vad det skulle kosta innan behandlingen påbörjades. Detsamma gäller tandkronan om 13 000 kr. Du har rätt att innan behandlingen påbörjas få reda på vad det ska komma att kosta. Att kostnaden dubblats utan att du fått någon information om det innan den tillkomna behandlingen påbörjades talar starkt för att vårdgivaren agerat felaktigt.

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (3 a § tandvårdslagen). Du kan därför välja att avbryta behandlingen. Mitt slutliga råd är dock att du kontaktar mottagningen där du har behandlats om du anser att vårdgivaren brutit mot sin upplysningsplikt om priset. Förhoppningsvis kan du och mottagningen komma fram till en lösning beträffande priset. Om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”