Värdering av vittnes utsaga i jämförelse med målsägandes

FRÅGA
Hej. Jag har haft en rättegång angående misshandel. Det är så att jag av misstag eller olycka knuffade en person så den ramla och slog i pannan och fick ett sår. Jag som är den misstänkte och målsägandet sa på rättegången precis som det hade gått till att det var en knuff som slutade fel. Det var inte meningen att personen skulle komma till skada eller att knuffen var medvetet. Det fanns en vittne som såg händelsen och vi gillar inte varandra. Vittnen berättade en helt annan historia på rättegången att jag hade tagit tag i målsägande och lyft upp och kastat personen på golvet med upsåt. Nåt som inte har hänt, vittnet sa det för att jävlas med mig. Nu till min fråga. Finns det någon möjlighet att tingsrätten väljer att tro på vittnens historia framför mitt och målsägandet.
SVAR

Hej

Tack för din fråga.

Inledande kan sägas att det är omöjligt för mig att svara på hur domstolen tar ställning till värdering av vittnets, din eller målsägandes utsaga. Det är upp till domstolen att självständigt värdera era vittnesmål för att därefter döma i målet.

Med detta sagt så torde en grundregel vara att målsägande - som har blivit utsatt för brottet - är den person domstolen normalt fäster störst vikt vid. Varierade omständigheter kan nyansera detta. I den mån starka indikationer finns på att målsägande känner sig hotad eller dylikt av gärningsmannen, då målsägandes berättelse innehåller stora brister, är osammanhängande eller på annat sätt bedöms icke trovärdig får givetvis vittnens utsagor större betydelse.

För att besvara din fråga föreligger det med all säkerhet en risk att tingsrätten inte delar din och målsägandes berättelse angående händelseförloppet, men detta torde dock endast vara aktuellt då din eller målsägandes berättelse på ett eller annat sätt bedömts mindre sannolik.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (371)
2020-07-30 Nödvärnsrätt
2020-07-30 hur länge stannar mina brott i belastningsregistret?
2020-07-30 Preskriptionstid misshandel
2020-07-28 Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Alla besvarade frågor (82613)