Värdering av sambobostad

FRÅGA
Hej! För tre år sedan så köpte jag och min sambo min mammas hus till ett förmånligt pris. Alltså lägre än vad det hade blivit vid en ev budgivning. Nu ska vi flytta isär. Jag skulle vilja bo kvar och måste ju ta reda på vad huset är värt nu. Har det någon som helst betydelse att vi fick köpa det så förmånligt? Värdet är ju ganska mycket högre nu mot för det hade varit om vi inte köpte det av min mamma.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår dig är ert samboförhållande på väg att upphöra, och frågan är hur ert hus ska värderas.

Då det rör sig om ett samboförhållande är det sambolagen (samboL) som gäller. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § SamboL). Om ingen part begär det sker alltså ingen bodelning. Det som ingår i bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Bostaden ingår endast om det har förvärvats för gemensamt brukande. Skulle den som äger bostaden ha förvärvat den långt innan samboförhållandet uppstod utgör alltså bostaden inte samboegendom.

När det gäller frågan hur sambobostad ska värderas vid en bodelning, ger sambolagen ger ingen vägledning. Frågan har därför prövats av Högsta domstolen (HD) (NJA 1997 s. 674). Rättsfallet gällde en tvist som hade uppstått mellan två sambos om hur deras gemensamma bostadsrätt skulle värderas vid bodelningen. HD:s dom, som grundar sig på förarbeten och uttalanden i den juridiska litteraturen, var att värdet ska bestämmas med utgångspunkt i tiden för när bodelningen genomförs. Det vill säga vilket marknadsvärde bostaden har vid tidpunkten för bodelningen. Det har alltså ingen betydelse vilket pris ni fick när ni köpte den, utan den kommer värderas med utgångspunkt i sitt värde på marknaden.

Nästa fråga att reda ut är hur försäljningsvärdet ska fastställas. Frågan har prövats av HD i NJA 1998 s. 467, där HD uttalade att det är mittvärdet av värderingarna som ska utgöra grund för försäljningsvärdet. Försäljningsvärdet kan lämpligen fastställas genom ett värderingsintyg från en fastighetsmäklare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2548)
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?
2020-02-17 Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?
2020-02-17 Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77201)