Värdering av sambobostad

FRÅGA
Hej! För tre år sedan så köpte jag och min sambo min mammas hus till ett förmånligt pris. Alltså lägre än vad det hade blivit vid en ev budgivning. Nu ska vi flytta isär. Jag skulle vilja bo kvar och måste ju ta reda på vad huset är värt nu. Har det någon som helst betydelse att vi fick köpa det så förmånligt? Värdet är ju ganska mycket högre nu mot för det hade varit om vi inte köpte det av min mamma.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår dig är ert samboförhållande på väg att upphöra, och frågan är hur ert hus ska värderas.

Då det rör sig om ett samboförhållande är det sambolagen (samboL) som gäller. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om en av parterna begär det (8 § SamboL). Om ingen part begär det sker alltså ingen bodelning. Det som ingår i bodelning är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Bostaden ingår endast om det har förvärvats för gemensamt brukande. Skulle den som äger bostaden ha förvärvat den långt innan samboförhållandet uppstod utgör alltså bostaden inte samboegendom.

När det gäller frågan hur sambobostad ska värderas vid en bodelning, ger sambolagen ger ingen vägledning. Frågan har därför prövats av Högsta domstolen (HD) (NJA 1997 s. 674). Rättsfallet gällde en tvist som hade uppstått mellan två sambos om hur deras gemensamma bostadsrätt skulle värderas vid bodelningen. HD:s dom, som grundar sig på förarbeten och uttalanden i den juridiska litteraturen, var att värdet ska bestämmas med utgångspunkt i tiden för när bodelningen genomförs. Det vill säga vilket marknadsvärde bostaden har vid tidpunkten för bodelningen. Det har alltså ingen betydelse vilket pris ni fick när ni köpte den, utan den kommer värderas med utgångspunkt i sitt värde på marknaden.

Nästa fråga att reda ut är hur försäljningsvärdet ska fastställas. Frågan har prövats av HD i NJA 1998 s. 467, där HD uttalade att det är mittvärdet av värderingarna som ska utgöra grund för försäljningsvärdet. Försäljningsvärdet kan lämpligen fastställas genom ett värderingsintyg från en fastighetsmäklare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå200 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 23:05
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2398)
2019-09-23 Tillbakatagande av kontantinsats.
2019-09-23 När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?
2019-09-22 Vilken sambo får bo kvar i bostaden?
2019-09-22 Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

Alla besvarade frågor (73009)