Värdering av jordbruksarrende

2018-10-28 i Arrende
FRÅGA
Vi i bygdens Natur har ca 2 hektar ängsbete som vi arrenderar ut. Hur mycket är detta arrende värt?
SVAR

Hej!

Tack för att du hör av dig Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att ni arrenderar ut ett jordbruksarrende i form av betesmark, och du undrar över vad som är en lämplig arrendeavgift för denna mark.

Regler kring jordbruksarrende finns i 9 kap. Jordabalken (JB).

Arrendeavgift

Arrendeavgiften är i första hand något som avtalas mellan parterna, det finns inget i lag som nämner något om en specifik avgift för olika arrenden. Vad som däremot tydligt stadgas är att arrendeavgiften ska vara skälig med hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt, 9 kap. 9 § första stycket JB.

För att kunna ge ett ordentligt svar behövs alltså en marknadsvärdering (helst av en fackman) och en mer ingående granskning av ert arrendeavtal, om något sådant ännu finns.

Avslutande råd

Mitt råd till dig är att ta kontakt med en fackman som skulle kunna göra en värdering av ert arrende. Utifrån det kan ni sedan ta en lämplig avgift.

Lycka till med arrendet, och välkommen åter till Lawline!

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)