Värdering av förskott på arv.

Hej, min pappa gav min bror, 1990, ett fritidshus som förskott på arv. Nu har min pappa avlidit och i sitt testamente skrivit att värdet för detta skall dras av på arvet. Vi är tre syskon som skall ärva, hur får vi reda på marknadsvärdet, för det är väl det som skall räknas inte taxeringsvärdet, år 1990?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det är fritidshusets värde vid mottagandet år 1990 som ska ligga till grund för avräkningen på arvet, ärvdabalken 6 kap. 3 § se https://lagen.nu/1958:637#K6P3.

För en utförligare redogörelse hänvisar jag till ett tidigare svar på lawline ang. en liknande fråga, se här.

Hoppas du har fått din fråga besvarad!

Mvh

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning