Varan som jag har köpt fungerar inte – vad ska jag göra när företaget inte svarar mig?

2020-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsanjag har köpt och betalat en vara från en internett sida.Varan funkar inte och företaget svarar inte när jag skriver till dom eller ringer.Vad ska jag göra nu?Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det låter som att du har råkat ut för ett oseriöst företag eftersom du inte kan få kontakt med dem. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig.

Mina utgångspunkter

Jag utgår från att du har köpt varan som privatperson och kommer därför att hänvisa till konsumentköplagen (KköpL) i mitt svar. Lagen innehåller regler om vilka skyldigheter som företaget har i förhållande till dig när varan inte fungerar.

Du har agerat på rätt sätt när du har försökt kontakta företaget

Du har gjort helt rätt när du har försökt komma i kontakt med företaget. Du är nämligen skyldig att reklamera felet i varan inom "skälig tid" för att kunna kräva att företaget hjälper dig. Har du kontaktat företaget inom två månader från att du upptäckte felet så har du reklamerat inom skälig tid (23 § KköpL).

Du nämner att du har skrivit till företaget, vilket är bra ur ett bevisperspektiv eftersom det är lättare att bevisa att du har hört av dig skriftligen än att du har ringt till dem. Det gäller åtminstone om du har skrivit till dem på elektronisk väg, alltså i form av exempelvis e-post. Då har ju även du en kopia av det meddelande som du har skickat och information om när du skickade det.

Jag skriver detta eftersom du bör dokumentera så mycket som möjligt av din kontakt med företaget i den situation som du har hamnat i. Då kan du bevisa att du har agerat på rätt sätt.

Anmälan till ARN och konsumentvägledning

Det är förstås problematiskt att företaget inte svarar dig. Har det gått fyra veckor sedan du kontaktade dem utan att du har fått något svar kan det vara aktuellt för dig att anmäla företaget till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Du behöver dock kunna bevisa tidpunkten då du kontaktade företaget, så som jag nämnde ovan.

Du kan läsa om vad som gäller för en sådan anmälan på ARN:s hemsida. Det kan ta ungefär ett halvår för ARN att handlägga ärendet (februari 2020).

Just nu tycker jag att du ska ta kontakt med en konsumentvägledare för att få specialiserad rådgivning om hur du ska gå till väga. Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, du kan kontrollera om det finns en sådan i din kommun på Hallå Konsuments hemsida. Där kan du också ta kontakt med Hallå Konsuments vägledare och rådgivare för att få hjälp.

Du har i första hand rätt att få varan lagad eller ersatt

Det kan vara bra att du vet vad du i regel har rätt till enligt lagen, till följd av att din vara inte funkar och därmed är felaktig.

Först och främst är företaget ansvarigt för fel på varan som fanns när du tog emot den, även om felet inte har visat sig förrän efter det (6 § och 20 § första stycket KköpL). Felet på varan förmodas ha funnits när du tog emot den så länge det inte har gått mer än sex månader sedan den tidpunkten (20 a § första stycket KköpL).

I första hand har du därför rätt att få varan lagad eller ersatt med en felfri vara (26 § KköpL).

I andra hand har du rätt att få ett prisavdrag, alltså få tillbaka en del av det belopp som du betalade för varan (28 § KköpL).

Istället för ett prisavdrag kan du eventuellt ha rätt att häva köpet om du kan bevisa att felet i varan är av "väsentlig betydelse" för dig (29 § KköpL). Vid en hävning får du tillbaka dina pengar mot att du lämnar tillbaka varan till företaget. Avtalet som ni har ingått blir därmed upphävt.

Utöver detta kan du även ha rätt till skadestånd, oavsett vilket av alternativen ovan som blir aktuellt för dig (30 § och 32 § KköpL).

Sammanfattning

Företaget som du har köpt varan från agerar på ett oseriöst sätt när de inte svarar på dina kontaktförsök.

Du har rätten på din sida som konsument eftersom varan inte fungerar och du har försökt reklamera felet till företaget. Det är bra om du har dokumenterat något av dina kontaktförsök skriftligen. Om inte annat bör du börja dokumentera din kontakt med företaget nu.

Jag vill råda dig att ta kontakt med en konsumentvägledare så snart som möjligt. Du kan få hjälp av vägledarna på Hallå konsument samt hos den kommunala konsumentvägledningen, om det finns en sådan där du bor.

De bör också kunna ge dig råd om en eventuell anmälan av företaget till ARN. En sådan kan bli aktuell eftersom företaget inte svarar dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation kommer att lösa sig! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1066)
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket
2020-09-13 Rätt till prisavdrag vid fel på varan

Alla besvarade frågor (84261)