Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?

2019-08-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en stor serie samling på blocket som skulle vara komplett för ungeför 3 månader sedan för 1300:- ink frakt. När jag fick serierna så märkte jag att att tidningar fattades. Jag kontaktade säljaren som sa att jag borde vara nöjd eftersom jag fick så många tidningar till ett så bra pris. Har hade inte skickat med alla tidningar då frakten skulle bli för hög men skulle skicka resten om jag skulle betala resten av fraktkostnaden. Tyckte detta var dålig stil och gick med på detta då frakten skulle kosta 59:- extra.Jag skulle återkomma till honom efter två veckor då han skulle bort. Nu har det gått 3 månader och försökt ringa honom flera gånger då han ej svarar och nu verkar han har blockat mitt nummer. Jag har både foton från annonsen, smsmeddeladen där allt jag säger framgår. Hur gör jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör avtal om köp av en vara. Frågan blir om säljaren har uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet, nämligen att avlämna en avtalsenlig vara utan dröjsmål. Det ska vi försöka reda ut.

Jag utgår från att säljaren sålde serietidningarna (den lösa egendomen på juridiskt språk) i egenskap av privatperson, och att även du agerade som privatperson. I sådana fall blir köplagen (KöpL) tillämplig. I 17 § KöpL står att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet.

Som jag förstår det skulle varan bestå av ett antal tidningar som skulle utgöra en komplett samling. Så länge det i annonsen framkom att samlingen såldes i komplett skick, eller bekräftades i konversation mellan er avtalsparter, så får det anses avtalat att hela samlingen skulle ingå i priset. Redan när inte hela beståndet blev skickade mot betalning av det pris ni kommit överens om kan konstateras att varan inte överensstämde med avtalet. Varan är därmed felaktig i lagens mening (17 § fjärde stycket KöpL).

Du går därefter med på att betala frakten för att få resten av samlingen skickad till dig. Det går självklart bra att lösa problemet på det sättet, avtal är ju möjliga att ändra så länge båda parter är med på det. Problemet är att du nu inte får tag på säljaren. Frågan blir om man ska se det som att kontakterna rörande den resterande delen av samlingen innebär ett nytt avtal, eller om det fortfarande om fråga om den ursprungliga överenskommelsen. Jag skulle hävda att säljarens åtaganden är oförändrade, trots er senaste kontakt. Ett ytterligare åtagande har dock lagts på dig- nämligen att betala frakten, något som egentligen inte påverkar säljaren. Han ska skicka den överenskomna varan till dig. Din kontakt med honom kan snarast ses som en reklamation– alltså ett meddelande om att du är missnöjd med varan, något som är nödvändigt för att påföljder ska kunna göras gällande enligt lagen (.

Det går härmed att se din situation på två sätt. Antingen ser man det som att det är fel på varan du har erhållit och att du kan göra gällande de påföljder som följer av rättsinstitutet felaktig vara (Se 30§ – 40 § KöpL). Annars,- om du tror att det finns chans att säljaren faktiskt har de serier som du vill ha, kan säljarens agerande bedömas som dröjsmål med att avlämna en del av varan. Vid dröjsmål finns ungefär samma påföljder att ta till som vid fel i varan (Se 22 § – 29 § KöpL) .

Om du väljer att hävda dröjsmål kan du välja att stå fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sina åtaganden (23 § KöpL. Detta är dock rätt fruktlöst om det är så att säljaren inte har tidningarna du vill ha.

Du kan också välja att behålla de tidningar du har fått, men kräva prisavdrag för de fel du upplever att varan har, alltså det felaktiga i att samlingen inte är komplett enligt avtalet (37 § KöpL). I lagen står att om köparen kräver prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL).

Om prisavdrag inte är aktuellt återstår egentligen bara att häva köpet (25 § och 39 § KöpL). Då ska du få tillbaka dina pengar och samlingen ska återgå till säljaren. Denna påföljd finns både vid rättsinstituten felaktig vara och dröjsmål med varans avlämnande. I båda bedömningarna krävs att felet respektive dröjsmålet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, och att säljaren ska ha insett, eller borde insett det (25 § och 39 § KöpL). Vid en översiktlig bedömning tycks dessa krav vara uppfyllda i ditt fall, trots att säljaren uttalar att du borde vara nöjd. Varan överensstämmer ju inte med avtalet, alternativt att den kompletta samlingen inte avlämnats inom den tid som avtalats. Vid samtliga olika alternativ finns också möjlighet till skadestånd, om någon ekonomisk skada på grund av avtalsbrotten kan påvisas (Se 27 § och 40 § KöpL). Skadeståndet beräknas enligt 67 § KöpL.

Jag rekommenderar att du försöker kontakta säljaren igen, och att du framför ditt önskemål. Om du inte upplever att det finns någon chans att erhålla de resterande tidningarna skulle jag satsa på att begära prisavdrag för felet, eller att häva på grund av att felet, alternativt dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.

Jag kan nämna att jag inte tycker att det är aktuellt att ta tvisten till domstol, även om du aldrig lyckas kontakta säljaren igen för att framföra dina krav. En process är både dyr och kräver mycket tid och engagemang, bara stämningsansökan kostar 900 kr att skicka in. I domstol hade material som sms och liknande varit till till hjälp ur bevissynpunkt, men som sagt tycker jag inte att det är rätt väg att gå i ditt fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1109)
2020-02-19 Köplagen om fel på moped
2020-02-15 Fuktskador i bostadsrätt, befintligt skick
2020-02-15 Häva köpet av en hund!
2020-02-14 Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?

Alla besvarade frågor (77204)