FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/08/2018

Varan överensstämmer inte med annonsen

Jag köpte en begagnad 70-talsmoped genom en annons på Blocket där det stod att den var unik som den endast gått 42 mil. Tog bil och släp och hämtade den. Före betalning frågade jag om milen verkligen stämde och hänvisade till den förre ägaren uppgifter, samt att han kört c:a 3mil och att mätaren ändrats från 39 till 42 mil . Den hade bara stått förvarad sedan han köpte den osett, då hans hustru ej ville använda den, som det var tänkt. Jag trodde honom. Betalade 8500kr. Efter 2-3 dagar kollade jag med moped-expert en likadan mätare på en annan moped. Den har gått 425 mil , var svaret vid koll av siffrornas placering. Ringde och ville häva köpet. Om jag via en juridiskt kompetent person kunde visa att han var skyldig att göra det så skulle han acceptera det men annars nej. Vad gör jag. Vid noggrannare kontroll visar slitaget att 425 mil är en trolig siffra. Det måste vara olagligt att skriva i annons 42 mil som är 425. Han köpte den för över ett år sedan och har säkert sett oc förstått det jag gjorde efter ett par dagar. Tacksam för ett rådgivande svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Så som jag tolkar din fråga så har du köpt mopeden från en privatperson genom en blocketannons. I så fall är det köplagen som reglerar vad som gäller och vad du kan kräva av säljaren.

Fel i vara

Enligt 18 § köplagen föreligger fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller före köpet som kan ha inverkat på köpet. Köparen får inte enligt 20 § köplagen åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet, det vill säga köparen har en undersökningsplikt. Noggranheten i köparens undersökning får avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.

Om jag förstår det rätt så har säljaren marknadsfört mopeden och lämnat information om den som visat sig vara felaktig. Denna information har inverkat på köpet och det är möjligt att anse att varan är felaktig i enighet med 18 § köplagen.

Påföljder vid fel i varan

För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du märkt felet, se 32 § första stycket köplagen. Du kan i första hand kräva att säljaren avhjälper felet utan en kostnad för dig enligt 34 § köplagen, men i detta fall kan inte säljaren göra mycket åt saken. Du har då rätt till prisavdrag eller hävning av köpet enligt 37 § köplagen. Prisavdraget ska motsvara skillnaden mellan varan i felaktigt skick och avtalsenligt skick, se 38 § köplagen. För att häva köpet enligt 39 § köplagen krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett det. Kravet för hävning är högt ställt.

Hur kan du driva detta vidare?

En möjlighet för dig att få ersättning är att kräva prisavdrag eller hävning med stöd i köplägens regler. Du kan framföra dina argument för säljaren och försöka komma överens eller ansöka om stämning vid allmän domstol. Om du behöver ytterliggare rådgivning kan du kontakta våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Roksana JurenczykRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo