FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/05/2022

Vara felaktig - tvistemål och brottmål?

Hej! Jag har sålt vattenskotrar och en dubbelkärra till ett paketpris för 100 000kr Vilket är under listpris, jag har köpt en seadoo trixx 2017 årsmodell i godtro, har haft den i några år utan problem. Nu när jag sålde den och den nya köparen slog på skrov numret så visade det sig att skrovet är av 2015 årsmodell men resten av skotern är 2017. Han vill ha en förlikning på 15000kr men jag känner att för det priset han köpt det för så är det som att ge bort den, och nu skickar han att han kopplat in polis och ev vill dra det till civilmål? Har han rätten till det?? Hoppas ni kan svara mig ang detta. Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Civilrättsligt

För den civilrättsliga delen är köplagen (KöpL) tillämplig. Att köparen vill ”dra det till civilmål” innebär helt enkelt att han vill ansöka om stämning (tvistemål). Detta kan man göra oavsett om man har grund för det eller inte, men nedan kommer jag redogöra för om det finns någon faktisk grund för det eller inte. 

Om en vara inte överensstämmer med avtalet och/ eller uppgifter som har lämnats av säljaren innan köpet är den att betrakta som felaktig (17 och 18 § KöpL). Köparen får dock inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, och om han undersökte varan innan köpet får han inte heller åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Att skrovet var av en annan årsmodell bör dock inte vara något som man kan upptäcka vid en enklare undersökning av varan. Köparen går alltså inte på grund av detta miste om sin rätt att göra felet gällande. 

När det kommer till vilka påföljder som köparen kan kräva så blir endast prisavdrag aktuellt i det fall som du beskriver (30 och 37 § köplagen). Avvikelsen är med andra ord inte tillräcklig för att hävning ska aktualiseras och det är inte heller ett fel som kan avhjälpas. 

Prisavdraget ska beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Här finns det alltså utrymme för dig att hävda att priset redan var så lågt att det motsvarar värdet på varan i ”felaktigt skick” (det vill säga motsvarade priset för ett skrov av tidigare årsmodell). 

För att köparen ska ha rätt att göra ett fel gällande krävs det dessutom att denne har reklamerat inom skälig tid efter att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Det finns ingen definitiv tidsgräns för vad som är ”skälig tid”, men i regel gäller att man måste agera skyndsamt när man upptäcker ett fel. 

Brottmål 

Vad gäller att koppla in polis och anmäla dig för brott kommer främst bedrägeri på tal (9 kap. 1 § brottsbalken). För att dömas för bedrägeri krävs det att man har uppsåt att vilseleda någon till handling som innebär vinning för en själv och skada för den vilseledda. Eftersom du var i god tro om att skrovet var från 2017 så hade du inte uppsåt till ett sådant förfarande. Det föreligger alltså inte omständigheter för att lagföra dig för brott. 

Sammanfattning och råd 

Det föreligger inte tillräckliga omständigheter (av de uppgifter som du anger) för att du ska kunna dömas för brott. Däremot är det möjligt att väcka talan i domstol om fel i vara (tvistemål). Det finns då möjlighet för dig att argumentera för att varan förvisso avviker från vad som har avtalats, men att priset vid köpet redan motsvarade varans värde i ”felaktigt skick”. Med andra ord ska ingen rätt till prisavdrag föreligga. 

Många gånger går inte denna typ av tvist till huvudförhandling utan förlikas redan vid den inledande medlingen i rätten. Att processa i domstol kostar dessutom både tid och pengar, och därför kan det många gånger vara en bra idé att i första hand försöka lösa tvisten utan inblandning av domstol. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”