Vara anses felaktig till följd av avtalsbrott

2015-11-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har köpt ett par stövlar på blocket och har sagt , vid flera tillfällen att jag vill ha i storlek 40, och har blivit lovad detta. När de kom fram med posten visade det sig att det var storlek 42, och att någon har försökt att dölja märket som visar storleken med en blå bläckpenna. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen.

Du skriver att ni har avtalat om att stövlarna som skulle levereras skulle vara i storlek 40. Enligt 17 § ska varans beskaffenhet överensstämma med vad som avtalats. Om den inte gör det är varan att anses som felaktig, se 3 st. Om varan är felaktig och det inte beror på köparen (vilket jag utgår från att det inte gör utifrån din fråga), har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Dessutom har köparen en rätt att hålla inne betalningen (30 §).

För att få rätt till någon av dessa påföljder krävs det först och främst att köparen inom skälig tid, efter att denne har upptäckt/borde ha upptäckt felet, meddelar detta till säljaren (32 §).

Enligt 34 § har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felet utan kostnad för köparen, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen, och säljaren insåg/borde ha insett detta, har köparen rätt att kräva omleverans. I detta fall är det troligt att säljaren inte har några stövlar i storlek 40 att leverera, vilket innebär att denna bestämmelse inte blir aktuell.

Istället för avhjälpande/omleverans kan då köparen kräva prisavdrag (38 §) eller häva köpet (39§). I ditt fall blir det troligtvis mest aktuellt att häva köpet. För hävning krävs det att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg/borde ha insett detta. Av frågan att döma borde dessa två krav anses uppfyllda. Förutom att häva köpet har köparen även en rätt till skadestånd. Skadestånd p.g.a. avtalsbrott omfattar ersättningar för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledningen av avtalsbrottet (67 §).

För att sammanfatta det hela ska stövlarna anses vara behäftade med fel eftersom storleken avviker från vad ni avtalat. För att några påföljder ska kunna aktualiseras måste du, inom skälig tid från det att du upptäckte felet, ha underrättat säljaren om detta. Du har då rätt att hålla inne betalningen samt kräva påföljder. Om avhjälpande/omleverans eller prisavdrag inte blir aktuellt, har du rätt att häva köpet samt rätt att kräva skadestånd. Om det blir aktuellt för dig att häva köpet kan du exempelvis kräva att få ersättning för de utgifter du har att skicka tillbaka stövlarna och dylikt.

Du är välkommen att höra av dig igen om du vill att jag ska förtydliga något eller om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1276)
2020-12-04 När får du hävda fel i vara köpt i befintligt skick?
2020-12-03 Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?

Alla besvarade frågor (86932)