Var ska man vara folkbokförd?

2019-08-21 i Myndigheter
FRÅGA
Jag och min sambo bor i villa i Ockelbo som vi äger 50/50. Nu har vi även köpt en bostadsrätt i Stockholm som vi också äger 50/50. Jag kommer att bo mestadels i Stockholm pga av studier och vara skriven där. Min sambo kommer bo ungefär lika mycket på båda ställena. Så frågan blir ska min sambo också skriva sig i Stockholm och vår villa blir "fritidshus" eller ska hon fortsätta vara skriven i Ockelbo. Fördelar och nackdelar? Mvh/
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var ska man vara folkbokförd?

Var en person ska vara folkbokförd regleras i lag. Där framgår att en person ska anses vara bosatt där den regelmässigt tillbringar sin dygnsvila minst en gång i veckan (7 § folkbokföringslag). Det får som konsekvens att din sambo kan anses bosatt både i bostadsrätten och villan. I det fallet behöver man kolla till samtliga omständigheter om var personen har sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslag).

Enligt förarbetena till lagen är en stark vägande omständighet var personen sammanlever med sin familj. Med familj menas make, maka, sambo samt hemmavarande barn (prop. 2012/13:120 s.73). Eftersom du uppger att ni är sambos betyder det att hon ska vara folkbokförd med dig i bostadsrätten.

Fördelar och nackdelar?

Folkbokföringsadressen har en påverkan på diverse olika omständigheter. T.ex. skickar myndigheter och andra aktörer regelmässigt post till folkbokföringsadressen. Beroende på hemförsäkring kan folkbokföringsadressen ha en påverka. Sedan betalar en person också kommunalskatt i den kommun där den är folkbokförd. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner. Det kan vara aspekter som medför fördelar och nackdelar med var ens folkbokföringsadress blir. Emellertid är folkbokföringsadressen reglerad i lag. Det betyder att den som lämnar oriktig uppgift om sin folkbokföring kan dömas till böter eller fängelse. För det krävs att oriktigheten ska kunna innebära fara i bevishänseende och att det inte rör sig om ett ringa fall (42 § folkbokföringslag).

Sammanfattningsvis kan sägas att uppgifterna i din fråga talar för att din sambo ska vara folkbokförd i bostadsrätten med dig. Ens folkbokföringsadress har viss påverkan på andra omständigheter, t.ex. post, skatt och ev. hemförsäkring.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll