Var ska man vända sig för att anmäla en hyresvärd som säljer hyresrätter?

2020-04-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Var är i lagen är det reglerat om försäljning av hyresrätter och var kan man vända sig om man vill anmäla en hyresvärd för det?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB), även kallat för hyreslagen.

Försäljning och köp av hyresrätter

I Sverige har det varit kriminaliserat att sälja hyresrätter sedan år 1973. Den som begär, träffar avtal om eller tar emot en särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet eller för att överlåta hyresrätten till en sådan lägenhet döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms personen till böter eller fängelse i högst sex månader, om brottet är grovt kan personen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (12 kap. 65 § JB).

Den 1 oktober år 2019 blev det även kriminaliserat att köpa en hyresrätt. Den som lämnar ersättning för att hyra en bostadslägenhet eller för att förvärva hyresrätten till en sådan lägenhet, döms till böter eller fängelse i högst två år, i ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Om brottet är grovt kan personen dömas till lägst sex månader och högst fyra år (12 kap. 65 b § JB).

Var kan man vända sig om man vill anmäla någon för försäljning av hyresrätt?

De ovan redovisade reglerna om försäljning och köp av hyresrätter är straffrättsliga bestämmelser, vilket innebär att försäljning (12 kap. 65 § JB) och köp (12 kap. 65 b § JB) av hyresrätter ska anmälas till Polismyndigheten.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen och anmäler din hyresvärd om hen säljer hyreskontrakt.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1468)
2020-11-29 Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?
2020-11-29 Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa
2020-11-28 Hyresgästers ansvar för hyra
2020-11-24 Hur många får vi bo i min hyresbostad?

Alla besvarade frågor (86738)