Var ska lön intjänad i Hongkong beskattas?

FRÅGA
Hej !Om man arbetar mer än sex månader om året I Hongkong och vistas 3 månader på Mallorca och mindre än tre månader i Sverige.Var skall man betala löneskatterna i Sverige eller Hong Kong ?Jag äger hus och bil i Sverige.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Som fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att du inte bor eller stadigvarande vistas i Sverige kan du alltså anses obegränsat skattskyldig här om du har väsentlig anknytning till Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt huvudregeln att man är skattskyldig i Sverige för alla inkomster, inklusive inkomster från utlandet.

Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men även andra faktorer tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här). Av din fråga kan jag inte avgöra huruvida du ska anses obegränsat skattskyldig, men i det följande utgår jag från att du är det.

Från huvudregeln att man är obegränsat skattskyldig finns ett undantag som brukar benämnas sexmånadersregeln, vilken framgår av 3 kap. 9 § IL (här). Regeln innebär att en inkomst inte beskattas i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i sex månader. Dessutom krävs att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i enlighet med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. Är det så att du, som du säger, arbetar i Hongkong i minst sex månader och din tjänsteinkomst beskattas enligt de inhemska reglerna eller ev. skatteavtal beskattas du alltså inte i Sverige för denna inkomst.

Sexmånadersvistelsen utomlands bryts enligt 3 kap. 10 § (här) inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Med kortare avbrott i Sverige avses maximalt sex dagar per månad eller 72 dagar under ett anställningsår. Så länge vistelsen och anställningen i Hongkong överstiger sex månader och inte bryts blir regeln således tillämplig på inkomsten från anställningen.

Är du inte obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig, vilket innebär att endast vissa inkomster med anknytning till Sverige beskattas här. Det framgår i din fråga inga detaljer om din anställning i Hongkong, vilka kan vara avgörande för huruvida du är skattskyldig i Sverige för inkomsten. Har anställningen anknytning till Sverige kan du vara skattskyldig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Har företaget däremot ingen anknytning till Sverige är det förmodligen så att du inte är skattskyldig i Sverige för inkomst av tjänsten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?