Var kan man hitta lagstödet för att arbetsgivaren har rätt att få in all information på läkarintyget förutom diagnos?

2019-06-24 i Sjuk
FRÅGA
Var kan man hitta lagstödet för att arbetsgivaren har rätt att få in all information på läkarintyget förutom diagnos?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det läkarintyg en arbetstagare kan behöva lämna till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Regler om detta finns i Lagen om sjuklön, närmare bestämt 8 §. Här framgår att arbetsgivaren endast är skyldig att betala sjuklön om arbetstagaren lämnar ett läkarintyg för att bevisa att denne inte kan arbeta. Det framgår vidare i lagen att läkarintyget inte behöver innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Med detta menas precis som du själv skriver att arbetstagaren inte behöver ange din diagnos/sjukdomsorsak utan har rätt att dölja denna för sin arbetsgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (157)
2019-11-08 Avskedande av anställd som varit sjukskriven i över två månader
2019-10-27 När räknas ett nytt återinsjuknade inte som en fortsättning på tidigare sjukdom?
2019-10-25 Utebliven sjuklön trots nio (9) månaders anställning
2019-10-21 Karensavdrag vid separata sjukperioder

Alla besvarade frågor (74598)