Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

FRÅGA
Om jag inte har anskaffningsvärdet av en fastighet jag ärver hur ska jag då räkna ut vad jag ska betala i skatt vid en försäljning. Finns det någon schablonregel som vid försäljning av aktier. Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte känner till anskaffningsvärdet på fastigheten

Det är fullt förståeligt att inte veta vad någon annan betalat för en fastighet. Vad gäller just fastigheter har vi i Sverige ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar:

- allmän del

- inskrivningsdel

- adressdel

- byggnadsdel

- taxeringsdel. (3 § lagen om fastighetsregister)

I inskrivningsdelen finner du bland annat uppgifter om lagfart och i sin tur uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § & 44 § sjätte punkten förordning om fastighetsregister). Jag råder dig därför att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att ta reda på anskaffningsvärdet.

Schablonregel

Det kan även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före år 1952 (dvs. om den du ärvt fastigheten av förvärvat den före 1952). Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150 % av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Jag råder dig dock att i första hand, enligt föregående stycke, ta kontakt med Lantmäteriet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?