Var hittar jag stöd i lagen för att en arbetsgivare kan tvinga arbetstagare att ta ut semester?

Hej!

Var hittar jag stöd i lagen där vi som arbetsgivare kan tvinga arbetstagare att ta ut minst 20 dagar semester som är betalda? Vi har en anställd som vägrar ta ut semester och jag vill vara saklig med lyckas inte hitta en paragraf som stödjer detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av semesterlagen.

Semesterlagen är skyddslagstiftning

Semesterlagen är en skyddslagstiftning för arbetstagare och säger att man som arbetstagare har rätt till 25 dagar semester per år (4 § semesterlagen). Semesterlagen är tvingande till de anställdas fördel, vilket innebär att du och de anställda inte kan komma överens om något som är sämre för de anställda än vad lagen säger. Dock kan man genom kollektivavtal komma överens om annat än vad lagen säger, och då gäller det istället (2 § semesterlagen).

Det framgår inte av din fråga om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om ni har det kan andra regler än de som står i semesterlagen gälla. Därför rekommenderar jag dig att titta i kollektivavtalet om ni har ett sådant (2 a § semesterlagen).

Arbetsgivaren kan bestämma när anställda ska ha semester

Du har helt rätt i att du som arbetsgivare kan bestämma när de anställda ska ha semester. Detta förutsätter dock att det inte går att komma överens på annat sätt, och att inget annat har avtalats (11 § semesterlagen). Du som arbetsgivare bär ansvaret för att de anställda tar ut de semesterdagar som de har rätt till. Däremot ska semestern läggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod på minst fyra veckor under månaderna juni-augusti (12 § semesterlagen). Därför kan du som arbetsgivare endast beordra dina anställda att ta ut semester under sommarmånaderna. Även detta gäller om inget annat har avtalats. Semestern får undantagsvis läggas en annan tid på året, men bara om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara till exempel att man måste lägga semestern en annan tid på året på grund av samhällsviktiga intressen, säkerhetsskäl eller att verksamheten är säsongsbunden.

Det framgår inte av omständigheterna om det föreligger särskilda skäl i ditt fall, därför kan jag inte svara på om du får lägga semestern under en annan tid på året. Om det inte föreligger särskilda skäl ska semestern läggas under sommarmånaderna. Det kan dessutom vara bra att veta att om ni har kollektivavtal måste ni förhandla med facket innan ni bestämmer när huvudsemestern ska förläggas (10 § semesterlagen).

Lagstöd

De anställda har alltså rätt till fyra veckor semester under sommarmånaderna, det vill säga 20 dagar. Du kan beordra dina anställda att ta ut fyra veckor semester under denna period. Lagstödet för detta finns alltså i 11 § och 12 § semesterlagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000