Var går gränsen för yttrandefriheten?

FRÅGA
Hej. Vart går gränsen för yttrandefrihet här?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige gäller en generell yttrandefrihet som huvudregel. Yttrandefriheten är stadgad i regeringsformen (RF), en av våra grundlagar. Där framgår att yttrandefrihet innebär frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap 1 § RF). Yttrandefriheten är dessutom särskild skyddad i grundlagarna tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), gällande yttranden som kommer till uttryck i skrift respektive radio, tv och andra tekniska upptagningar.

Yttranden i tal begränsas av det som är brottsligt enligt brottsbalken och specialstrafflagar. Det innebär att man inte kan använda yttrandefriheten som ursäkt för brott såsom olaga hot, utpressning, anlitande av en yrkesmördare osv. Där går alltså gränsen för yttranden som inte sker i ett grundlagsskyddat medium.

Yttranden som omfattas av TF eller YGL är särskilt skyddade. För att en inskränkning i yttrandefriheten ska vara gällande ska den vara stadgad både i grundlag och i vanlig lag, enligt TF 7 kap 1 § respektive YGL 5 kap 1 §. Därför innehåller de straffkataloger med de brott som är undantagna från yttrandefrihet, t ex olaga hot, förtal, hets mot folkgrupp osv. Dessa brott anger alltså var gränsen går för yttrandefriheten i skyddade medier såsom tryckt text, radio och tv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?