Var går gränsen för nödvärnsrätten?

FRÅGA
Hej! Kan man hävda nödvärn vid fysiskt angrepp mot någon om denna innan bankat mig i bakhuvudet med pannan samt tryckt mig mot en vägg? Han följde efter mig varför jag slog tillbaka, men han hann inte göra något så jag vet inte vad han hade i åtanke. Med tanke på hans handlingar tidigare så uppfattade jag situationen som hotfull, men är det tillräckligt försvarligt? Han har polisanmält mig och påstår att det var jag som provocerade fram hans reaktion genom att uppträda hotfullt, provokativt och ovillig att samarbeta med honom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nödvärn

Bestämmelsen om nödvärn regleras i 24 kap. 1 § och säger att en gärning som någon begår i nödvärn är endast ett brott om det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt.

Detta innebär att man får använda sig av självförsvar så länge det dels är något av vikt som hotas, t.ex. din person, och man inte agerar oförsvarligt: exempelvis kan det anses vara uppenbart oförsvarligt att försvara sig genom att hugga någon med en kniv som har slagit dig på armen. Även i fallet du uppger i frågan; du kan inte slå någon om denne inte slagit dig.

Vidare har man rätt till nödvärn vid fyra situationer däribland en är att man har rätt till nödvärn vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt, fysiskt angrepp på person eller egendom.

Att det ska vara påbörjat eller överhängande

Att angreppet måste vara påbörjat innebär att man inte har rätt att ta till nödvärn om man misstänker eller tror att någon exempelvis kommer attackera dig. Du får alltså inte slå någon förrän personen i fråga har attackerat dig eller angreppet är direkt överhängande.

Att det ska vara ett brottsligt angrepp

Att angreppet måste vara brottsligt innebär att det måste vara en gärning som är olaglig enligt brottsbalkens regler, exempelvis misshandel.

Bedöms man ha agerat i nödvärn är det en så kallad ansvarsbefriande grund – man har alltså inte begått ett brott. Har man agerat i nödvärn men gått längre än vad som inte är uppenbart oförsvarligt, exempelvis försvarat sig med skjutvapen mot knytnävsslag, så är det en brottslig gärning.

Excess

Bestämmelsen om excess regleras i 24 kap. 6 § och innebär att om någon agerat ibland annat nödvärn men har gått längre än vad som kan anses vara inte uppenbart oförsvarligt så kan man ändå gå fri från ansvar om omständigheterna var sådana att man svårligen kunde besinna sig.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97623)