Vår fönster- och dörrleverantör kräver att vi står för omleverans av felaktiga varor, hur ska jag gå vidare?

2019-11-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Vi har avtalat med fönsterleverantör om byte av fönster och dörrar med start v.25 på hela vårt hus enl. fast pris. Allt skulle enl. säljare ta ca en vecka. Första lev var alla enheter för stora. Nya enheter beställdes av annat fabrikat än det som avtalats utan vår vetskap. Vissa av dessa var för små och alla 4 altandörrar hade för höga trösklar, säljarens snickare hade alltså mätt fel 2 ggr(2 olika snickare). Nu har säljaren stoppat halvfärdigt pga att han anser att inget är fel. Snickare (tredje snickaren) som utförde bytet anser också att det är fel på mått och trösklar. Enl. vår uppf. säger bl.a. BBR att tröskel skall vara ca 25mm, dessa är ca 68mm, vidare är vår uppf. efter koll att springa för drevning skall vara 10-15 mm, här är det upp till 38mm. Säljaren byter felaktiga enheter endast om vi står för kostnaden av nya enheter. Vi har fått lite hjälp av vår konsumentvägledare som har kontaktat säljaren men utan framgång. Kan vi i detta läge häva köpet och vad innebär det i så fall för oss ? Eller hur ska vi gå vidare ?
SVAR

Hejsan!

Aktuell lagstiftning är konsumentköplagen då du är konsument och leverantören är ett företag.

Krav på hävning
För att hävning ska vara aktuellt måste det vara fel på varan samt att avhjälpning och omleverans inte längre är ett alternativ, enligt 16§ och 28§. Ytterligare för att kunna häva så måste felet vara av väsentlig betydelse enligt 29§.

Fel på vara? 16§.
Det är utan tvekan att det är fel på varan om måtten inte stämmer överens med vad som har avtalats oavsett om måtten funkar för huset eller inte. Det är avtalet som ska stå till grund för om det ska anses vara fel eller inte.

Avhjälpning och omleverens? 28§.
Säljaren har förefallit ha försökt leverera om fönstren och dörrar men i fel material och fel mått. Säljaren kan inte kräva att ni ska stå för kostnaden av nya enheter eftersom de enheter som de levererade var i fel mått och material. Det förefaller emellertid så att säljaren vägrar omleverans enligt bindande lag och måste därför automatiskt ses som att hävning eller prisavdrag kan bli aktuellt.

Hävning eller prisavdrag 29§.
Du har rätt till prisavdrag. Du har även rätt till hävning om felet anses vara väsentligt. Huruvida ett fel är väsentligt måste utredas från fall till fall. Väsentlighetskriteriet blir svårare att uppfylla när säljaren har tillverkat eller beställt något särskilt för dig, jämfört med en masstillverkad produkt. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art och avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos dig som köparen. Är det så att fönstren inte kan användas på det sättet som är menat så är det absolut ett väsentligt fel. Är det emellertid så att fönstren och dörrarna kan användas felfritt så är det osäkert huruvida hävning är aktuellt, då det måste utredas från fall till fall.

Slutliga kommentarer och rekommendationer
Vi kan konstatera att du har rätt till prisavdrag, emellertid behövs mer information för att utreda huruvida det är ett väsentligt fel så att hävning kan komma ifråga. Du kan kontakta ARN (allmänna reklamationsnämnden) och/eller konsumentverket. Du kan även kontakta en jurist som kan kontakta säljaren. I slutändan, om säljaren inte samarbetar, måste detta i sådana fall tas till domstol genom en stämningsansökan. Oftast tas det mer seriöst om en jurist kontaktar säljaren för det visar att du är beredd att ta det vidare. Vill du att vi ska göra detta så kan du kontakta mig på Binh.Tran@lawline.se så återkommer jag med en offert.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (944)
2020-01-29 Kan köp av husbil hävas trots att säljaren vill avhjälpa felet?
2020-01-26 Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?
2020-01-22 Hur kan jag reklamera en vara när företaget har gått i konkurs?
2020-01-15 Hävning av vara enligt konsumentköplagen

Alla besvarade frågor (76661)