Var folkbokför jag mig om jag saknar bostad?

2021-08-01 i Myndigheter
FRÅGA
Om jag är bostadslös var skriver jag mig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var ska man folkbokföra sig?

Huvudregeln är att man ska folkbokföra sig på den adress och på den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen). Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses bosatt på den fastighet till vilken han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses ha sin starkaste anknytning (12 §).

Var ska man folkbokföra sig om man saknar bostad?

Om en person saknar möjlighet till folkbokföring på en viss fastighet kan Skatteverket istället folkbokföra personen på kommunen (13 §). Detta gäller förutsatt att personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila inom en viss kommun, men saknar möjlighet till folkbokföring på viss fastighet. Om Skatteverket får in en anmälan om flyttning till en kommun och inte till en fastighet gör de alltid en utredning om personens bosättning.

Jag rekommenderar dig till att ta kontakt med Skatteverket för att få vidare hjälp i ditt ärende. Du hittar kontaktuppgifter till dem här.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (444)
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning

Alla besvarade frågor (96428)