FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/04/2018

Var är man arbetsskyldig?

Hej, min arbetsgivare stänger ner verksamheten på den orten jag jobbar. Jag blev erbjuden en omplaceringen till en annan ort (på huvudkontoret) men tackade nej och blev uppsagd pga arbetsbrist. Nu vill arbetsgivaren att jag under uppsägningstiden tjänstgör på huvudkontoret eftersom filialen jag har som tjänstgöringsställe inte finns kvar. Har jag arbetsplikt på annan ort än mitt tjänstgöringsställe under uppsägningstiden? Den är ca 6 mil bort.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gränsen för en arbetstagares arbetsskyldighet

Arbetsskyldighet är en svår fråga att hantera med tanke på att det knappt finns någon rättslig reglering på området. Nästan all vägledning finns att hämta i praxis och sedvänja på de olika arbetsområdena.

Arbetsgivaren är väldigt fri att inom sin verksamhet omplacera sina arbetstagare, något som bl.a. kan ses i målet AD 1996 nr 113. Där sa arbetsdomstolen att "En för ett anställningsförhållande grundläggande princip är att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande och att arbetsgivaren är skyldig att till arbetstagaren utge lön och annan ersättning för arbetet". Detta uttalande har sedermera tolkats väldigt fritt, vilket har inneburit att arbetsgivaren idag har en närmast oinskränkt rätt att omplacera inom sin verksamhet.

Omplaceringsrätten sammanfaller med en arbetstagares arbetsskyldighet. Då lagstiftning på området saknas styrs denna skyldighet framförallt av tre saker, nämligen:

* Anställningsavtalet

* Kollektivavtalet

* Praxis från arbetsdomstolen

Huruvida någon reglering gällande var du är arbetsskyldig har skett i just ditt anställningsavtal kan jag inte svara på, men det verkar inte vara fallet. Likaså kan jag inte svara på om det finns någon reglering i eventuellt kollektivavtal som kan gälla på arbetsplatsen, då jag inte vet om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Vi får därför söka vägledning i praxis på området.

Arbetsdomstolen har dessvärre stadgat att man är arbetsskyldig på alla orter som ligger inom ett "bekvämt pendlingsavstånd". Detta ska tolkas som relativt långt, ca 4 h pendling (2 h enkelresa) om dagen. Då jag inte vet hur trafiksituationen ser ut i ditt område kan jag inte svara på huruvida 6 mil tar längre tid än 2 h enkel resa, men detta borde inte vara fallet.

Vad kan du göra?

Det du eventuellt skulle kunna hävda för att undvika en omplacering då din pendlingstid inte verkar överstiga 4 h är att det föreligger en familjesituation som hindrar pendling i sådan utsträckning. Jag vet inte hur din situation ser ut, men familjesituationer har tidigare godkänts för att undgå en omplacering som annars skulle hamna inom arbetsskyldigheten. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta facket, som möjligen kan ha kunskap gällande specifik sedvana inom just din bransch.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”