Var ansöker man om ersättning vid frihetsberövande?

FRÅGA
Hej! Jag vart oskyldigt frihetsberövad i 12 dagar för grovt rån... jag såg tydligen ut som en misstänkt rånare... när jag väl var häktad och arresterade så gjordes det daktning och avtryck på mina skor, men inget kopplades till mig det fanns ingen bevisning att jag är skyldig till brottet, under tiden jag var frihetsberövad så skulle jag egentligen jobba och ingen kunde kontakta mitt arbete och berätta om min situation då jag hade fulla restriktioner kunde jag inte heller höra av mig till någon. Jag förlorade mitt arbete jag har fått psykiska problem och fick medicinering i häktet för depressioner ångest och sömnsvårigheter. När jag blev släppt och fick åka hem så fick jag reda på att mitt arbete har sagt upp mig och min fru och barn har flyttat då dem inte hade några pengar att betala hyran med då jag är huvud försörjare i hemmet. Hela mitt liv har vänt sig och förvandlats till ett helvete. Nu vet jag inte vad jag ska göra nu sitter jag arbetslös familjelös hemlös och på köpet psykiska problem. Vad kan jag göra i detta moment vart kan jag vända mig för att få ersättning för detta elände jag har fått gå igenom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning vid frihetsberövande regleras i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Du ansöker om ersättning hos Justitiekanslern som beslutar om ersättning, klicka här för att komma till JK:s hemsida med information om hur du ansöker.

Förutsättningarna för att få ersättning anges i 2 §. För att du ska få ersättning krävs det att du frikänts i en dom, att åtalet har avvisats eller avskrivits eller att förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts. Om detta ännu inte skett får du vänta med din ansökan. Du kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande, 7 §. Ersättning för lidande bestäms efter en individuell prövning. Skadan måste också vara en direkt följd av frihetsberövandet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?