Var ansöker man om ersättning när man suttit oskyldigt häktad?

Hur går man tillväga när man skall söka skadestånd för häktning.

Jag satt häktad i 1 månad men blev sedan frigiven när åtalet lades ned.

Lawline svarar

Hej!

Jag tolkar din fråga som att du satt häktad i en månad och att du sedan blev frigiven och att du nu undrar kring förfarandet för att söka ersättning för detta.

Huvudregel

Den som har varit frihetsberövad (häktad eller anhållen) i minst 24 timmar i sträck utan att sedan bli dömd har som huvudregel rätt till ersättning. Den rättsliga utgångspunkten för detta finns i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714).

Hur mycket kan man få i ersättning?

I 7 § i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder stadgas vad man kan få ersättning för. Detta är bland annat utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande. För att tydliggöra vad varje enskilt begrepp innebär så kommer en förklaring att lämnas här nedan:

- Utgifter: ersättning för utgifter kan exv. röra sig om ersättning för resor till och från häktet.

- Förlorad arbetsinkomst: ersättning för att du ev. förlorat arbetsinkomst under tiden du satt häktad, vilket gjorde att du inte kunde arbeta under denna period.

- Intrång i näringsverksamhet: denna form av "skada" är aktuell ifall du bedriver en näringsverksamhet, och kanske på grund av häktningstiden förlorat en kundkrets eller liknande.

- Lidande: ersättning för lidande är något som bestämts i varje enskild fall. En utgångspunkt är dock att ju längre man suttit häktad, desto större lidande har man blivit utsatt för. Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättning för lidande i normalfallet till 30.000 kr för den första månaden. Därefter ökar ersättningen med 20.000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 30.000 kr per månad till och med den tolfte månaden. Eftersom du satt häktad i en månad, så borde ersättningen för lidandet kunna beräknas till 30.000 kr.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns vissa tillfällen där man inte har rätt till ersättning, eller ett ev. mindre belopp än det man skulle ha haft. Dessa undantagssituationer förekommer i 6 § i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Det kan handla om du ex. försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen.

Hur/var ansöker man om skadestånd om man suttit oskyldigt häktad?

Ansökningen görs via Justitiekanslerns hemsida. Där kommer du att få ladda ner en ansökningsblankett som måste fyllas i. På hemsidan finns det ytterligare information beträffande häktning och även en checklista som du kan ta hjälp av när du fyller i ansökningsblanketten.


Sammanfattning av din situation

Om man suttit oskyldigt häktad så är man i regel berättigad till ersättning. Denna ersättning är något som du själv måste ansöka om hos Justitiekanslern, med hjälp av en ansökningsblankett där du fyller i viss information och skickar. Bedömningen beträffande om en person är berättigad till ersättning kommer att göras individuellt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudregeln är dock att totala ersättningen dock kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet + ersättning för lidande (vilket torde vara ca 30.000 kr i ditt fall).

Det finns dock vissa undantagssituationer när skadestånd inte ska utges. Bakgrundsinformationen är dock något begränsad, vilket gör att jag inte kan bedöma om detta kommer att vara aktuellt i detta fall.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo