Var anmäler jag en kommunal tjänsteman?

Hur anmäler jag en kommunal tjänsteman som genom grovt felbeslut orsak orsakat mig stor ekonomisk skada.

Vem ska ta emot anmälan?

Ansvarig beslutsfattare eller den myndighet där beslutsfattaren tagit sitt beslut?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

JO är tillsyns- och granskningsorgan

Justitieombudsmannen (eller ombudsmännen) har till uppgift att granska bl.a statliga och kommunala myndigheter enligt 2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Tillsynen sköts genom att pröva klagomål från allmänheten, men även genom inspektioner efter andra uppmaningar (5 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Om någon har ett klagomål gällande att den har blivit felaktigt behandlad av en kommunal myndighet eller tjänsteman på en sådan myndighet, är det till JO man ska vända sig.

Hur gör jag en anmälan?

Ett klagomål ska ske skriftligen och innehålla information om vem/vilken myndighet det gäller, vad som hänt, uppgifter till den som klagar samt om det finns någon aktuell handling bör denna också bifogas (17 § lagen med instruktioner för Riksdagens ombudsmän). På JO:s hemsida Här går att läsa mer om vad en anmälan ska innehålla, vad som INTE går att anmäla, hur det går till och vad man ska tänka på. Där går också att finna blanketter för att fylla i en anmälan.

Jag hoppas att detta var ta till hjälp för din fundering. Lycka till!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo