Väntelista hos myndighet, allmän handling?

Läser till sjuksköterska på en av landets högskolor. Lyckades på grund av personliga omständigheter ej slutföra uppsats inom given tid för handledning. Mailade handledare i oktober 17 och bad om ytterligare handledning. Hon meddelade då att jag ställdes på väntelista och att hon skulle meddela när handledning kunde bli aktuellt. Nu mailade jag i måndags och frågade igen om handledning. Hon hänvisade åter till väntelista. Jag bad då om att jag ville ha ett utdrag på väntelistan vilket hon undlät att svara på. Mailade åter och påpekade då att ja bett om listan eftersom jag tror att det är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen och att jag önskar svar från henne om det. Detta har hon undlåtit att svara på och det har gått över två dygn. Vad gäller.? Har jag rätt till en väntelista som hon hänvisar till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att den sk. Offentlighetsprincipen gäller. Den regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (förkortad TF). Där framgår det att varje svensk medborgare har rätt att få ta del av en allmän handling. En handling är en framställning i skrift, bild eller en upptagning som kan uppfattas med hjälp av tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den är upprättad, inkommen eller förvarad hos en myndighet 2 kap 3 § första stycket TF. En statlig högskola är en statlig förvaltningsmyndighet. I det här fallet är det en skriftlig handling som är upprättad hos myndigheten.

Det finns dock undantag från när en handling är allmän. I 2 kap 9 § 1 p TF framgår det att anteckningar som har tillkommit endast för att underlätta föredragningen eller beredningen av ett visst ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter inte är allmänna.

I rättsfallet RÅ 1977: AB494 har domstolen bedömt att lärares anteckningar vid rättande av prov är minnesanteckningar och därmed inte allmänna.

Utifrån den informationen som du har gett bedömer jag att väntelistan kommer falla in under undantaget om väntelistan är till som en minnesanteckning för i vilken ordning handledningen ska ske. I så fall så är det inte att betraktas som en handling som är allmän och därmed har du i så fall inte rätt att få ut den.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa SidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”