Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?

Hej nu är det så att min svärmor blev opererad i magen för gallsten och sen blev det bekymmer med läkningen av såret så de fick öppna igen och sen sätta först ett vanligt drän och sen ett annat drän som vart koplad till en pump ! Sen när de väl ingen kunde sy ihopa magen så ser det förjävligt ut nu är svärmors fråga vart ska man vända sig för att få ersätning för ärren och hon skäms så för sin magen nu Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för ärren kan din svärmor antingen få genom egen försäkring eller genom patientskadeförsäkring. I mitt svar ska jag gå igenom dessa två alternativ.

Egen försäkring
Det finns flera försäkringar som kan ge ersättning för ärr. Det är vanligt att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av sjukdom eller olyckor.

För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Viktigt är dock att inte vänta för länge då rätten till ersättning kan gå förlorad. Det är därför bra att vända sig till försäkringsbolaget och höra efter så snart som möjligt.

Min rekommendation är att din svärmor ska vända sig till försäkringsbolaget så snabbt som möjligt och ta redo på om hennes försäkring täcker ersättning för ärr.

Patientskadeförsäkring
Om det är så att man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det en möjlighet att man har rätt till ekonomisk ersättning från den så kallade patientförsäkringen. Lagen som reglerar detta är Patientskadelagen.

Lagen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § patientskadelagen). För att ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen). Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.

Landstingen och regionerna samt privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region har patientförsäkringen tecknad hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). På deras hemsida hittar du mer information om vad som gäller angående eventuella patientskador och där kan man också göra en anmälan, deras hemsida hittar du här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000