Vän vill inte betala hyra trots muntligt avtal

Jag och min vän flyttade tillsammans in i en hyresrätt. Vi sa att vi ska bo ihop i minst 6 månader. Där efter om man vill flytta isär så gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid. 5 veckor efter att vi flyttade in så flyttar min vän ut och vägrar betala sin del av hyran nu. Så kan hon väl inte göra? Jag har vittnen till det muntliga avtalet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida din vän har gjort fel gällande den tidiga utflytten och att hen inte betalar sin del av hyran. Vägledning finns främst att hämta i avtalsrättsliga principer.


Muntligt avtal

Inom avtalsrätten är huvudregeln att ett avtal mellan två parter är bindande för parterna oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Däremot är skriftligt avtal att föredra då en muntlig överenskommelse kan vara svår att bevisa. I ditt fall verkar det dock som att du har vittnen som kan styrka ditt påstående om att ni har en muntlig överenskommelse angående hyrestiden och uppsägningstiden.


Avtal ska hållas

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. I ditt fall har vännen brutit mot avtalet genom att flytta ut tidigare samt genom att underlåta att betala sin del av hyran. Det innebär alltså att vännen är i skuld till dig.


Vad kan du vidta för åtgärder

Vägledning finns att hämta i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter BfL).

För att få skulden betald kan du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande (1§ BfL och 2§ BfL). Om vännen vägrar att betala och i stället bestrider skulden, kan det vara aktuellt att väcka talan mot vännen i domstol (33§ BfL).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”