Vållande till kroppsskada av barnmorska i samband med förlossning

FRÅGA
Hej!Har en fråga gällande vållande till kroppsskada/oaktsamhet. Vår son föddes för 10 månader sedan. I samband med förlossningen så fick min fru värkstimulerande dropp, dock följdes inte riktlinjerna gällande administration och man kom fram till att barnmorskan överstimulerade min fru trots vetskapen om att syrebrist är stor, är tydligt beskrivet i SFOG's riktlinjer. Han föddes med en svår nervskada på ena armen och behövde operaras vid 4 månader. Han kommer ha en permanent nedsättning av funktion i armen. Ärendet är anmält som lex Maria och till ivo, men jaf vill anmäla det till polisen för vållande till kroppsskada eller kroppsskada efter grov oaktsamhet. Tacksam för hjälp att klargöra om denna handling kan ligga inom någon brottsrubriceringen.Med vänlig hälsning,AH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. 8 § brottsbalken hittar du brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom. Den som genom oaktsamhet som inte är ringa vållar annan kroppsskada eller sjukdom kan dömas till fängelse eller böter. Brottet kan bedömas som grovt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Paragrafen är skriven på ett väldigt allmänt sätt så den kan definitivt vara tillämplig i ert fall.

Nu har ni anmält till IVO så ni skulle kunna avvakta vad IVO tar för beslut. IVO ska nämligen själva anmäla händelser som kan vara brottsliga till polisen. Om IVO bedömer vårdpersonalen som olämplig i sitt yrke gör IVO en anmälan till HSAN som gör en separat utredning om repressalier mot vårdpersonalen såsom avstängning eller indragen legitimation.

Om ni själva väljer att göra en anmälan, tänk på att det kommer krävas starka bevis på att barnmorskan har varit oaktsam eftersom vårdpersonal som tar livsavgörande beslut i sitt arbete måste kunna ta sådana beslut utan att riskera straffrättsliga påföljder. Om det finns något som tyder på att hon hade fog att ge extra mycket dropp för att trygga en säker förlossning lär hon inte anses ha varit oaktsam.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (439)
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?
2021-07-04 Vad krävs för att dömas för misshandel?
2021-07-04 Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

Alla besvarade frågor (94276)