Vållande till kroppsskada av barnmorska i samband med förlossning

Hej!

Har en fråga gällande vållande till kroppsskada/oaktsamhet. Vår son föddes för 10 månader sedan. I samband med förlossningen så fick min fru värkstimulerande dropp, dock följdes inte riktlinjerna gällande administration och man kom fram till att barnmorskan överstimulerade min fru trots vetskapen om att syrebrist är stor, är tydligt beskrivet i SFOG's riktlinjer. Han föddes med en svår nervskada på ena armen och behövde operaras vid 4 månader. Han kommer ha en permanent nedsättning av funktion i armen. Ärendet är anmält som lex Maria och till ivo, men jaf vill anmäla det till polisen för vållande till kroppsskada eller kroppsskada efter grov oaktsamhet. Tacksam för hjälp att klargöra om denna handling kan ligga inom någon brottsrubriceringen.

Med vänlig hälsning,

AH

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. 8 § brottsbalken hittar du brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom. Den som genom oaktsamhet som inte är ringa vållar annan kroppsskada eller sjukdom kan dömas till fängelse eller böter. Brottet kan bedömas som grovt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Paragrafen är skriven på ett väldigt allmänt sätt så den kan definitivt vara tillämplig i ert fall.

Nu har ni anmält till IVO så ni skulle kunna avvakta vad IVO tar för beslut. IVO ska nämligen själva anmäla händelser som kan vara brottsliga till polisen. Om IVO bedömer vårdpersonalen som olämplig i sitt yrke gör IVO en anmälan till HSAN som gör en separat utredning om repressalier mot vårdpersonalen såsom avstängning eller indragen legitimation.

Om ni själva väljer att göra en anmälan, tänk på att det kommer krävas starka bevis på att barnmorskan har varit oaktsam eftersom vårdpersonal som tar livsavgörande beslut i sitt arbete måste kunna ta sådana beslut utan att riskera straffrättsliga påföljder. Om det finns något som tyder på att hon hade fog att ge extra mycket dropp för att trygga en säker förlossning lär hon inte anses ha varit oaktsam.

Vänligen,

Hanna KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo