Vållande till annans död vid olycka?

FRÅGA
HejOm en person kör på ett barn som avlider av olyckan och det framkommer att föraren inte varit oaktsam, har hållit hastighetsbegränsningen och varit uppmärksam, men inte hunnit bromsa i tid när barnet springer ut på gatan, antar jag att det blir en utredning. Men hur ser straffläget för föraren - kan hen dömas för detta, även om utredningen visar på en ren olyckshändelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt korta svar på din fråga är att personen i fråga kan komma att dömas för vållande till annans död och/eller vårdslöshet i trafik. Det är däremot en fråga som man bör se över alla omständigheter i fallet och utredningen i detta fall kan därmed inte ge en definitiv utgång i fallet. Jag kommer nedan att utveckla och redogöra för vad som gäller i detta fall.

Frågor gällande brott mot liv och hälsa regleras i 3 kap. Brottsbalken (BrB).
Frågor gällande trafikbrott regleras i Trafikbrottslagen (TBL).

Vad gäller för uppsåt och oaktsamhet vid dödsfall?

Till skillnad från mord som kräver uppsåt, 3 kap. 1 § BrB, krävs det att man är oaktsam för att kunna dömas till vållande till annans död, 3 kap. 7 § BrB. Att vara vållande till annans död innebär alltså att man varit oaktsam och för att avgöra om en person varit oaktsam bör man göra en bedömning utifrån fall till fall. Utifrån praxis framstår rekvisitet oaktsam som en handling som personen vidtar som är vårdslös eller oförsiktig. Detta innebär att om en förare till ett fordon - som inte har vidtagit några riskfyllda handlingar eller framfört fordonet på ett vårdslöst sätt – som vid framförandet av fordonet får en plötslig fara uppkommen, exempelvis att en människa plötsligt hoppar framför fordonet och föraren inte kan stanna bilen eller agera eller agerat på något annat vis för att undvika faran kan heller inte dömas för vållande till annans död. Detta innebär att om föraren saknar uppsåt och inte heller är oaktsam kan denne inte dömas till mord eller vållande till annans död.

Vad gäller för trafikbrott i samband med dödsfall?

Trotts att en förare till ett fordon inte döms för vållande till annans död, kan det däremot bli en fråga om föraren ska dömas för vårdslöshet i trafik, 1 § TBL. Utifrån lagens proposition har lagstiftaren den avsikten att den som är "vårdslös" ska dömas för vårdslöshet i trafik, detta menas att den som gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet ska dömas till vårdslöshet i trafik. Från det straffbara undantas fall där en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motorfordon, se prop. 1994/ 95:23 s. 57 ff. och 122.

Sammanfattning

Om en förare till ett fordon inte har varit oaktsam eller haft uppsåt till att beröva någon livet, kan denne inte dömas till vållande till annans död, inte heller kan någon som varit orsak till trafikolycka anses skyldig till vårdslöshet i trafik om olyckan inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet. Det finns även praxis som behandlar samma fråga, NJA 2011 s. 349. Bedömningen kan däremot komma att göras annorlunda då det man i alla enskilda fall bör göra en bedömning från fall till fall och det kan visa sig att personen i fråga här kan komma att dömas till vållande till annans död eller vårdslöshet i trafik.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (416)
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall

Alla besvarade frågor (91196)