Vållande till annans död inom sjukvården

FRÅGA
Kan man stämma ett svenskt sjukhus för vållande till någons död? Har någon tidigare gjort det? Med vilket resultat?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Vållande till annans död är ett brott som kan resultera i en straffrättslig påföljd, och brottet regleras i Brottsbalken (1962:700) (BrB) 3 kap. 7 §, se här. Även om misstag inom vården i de flesta fall utreds av myndigheter som t.ex. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och det finns ett särskilt diciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal, är det möjligt för vårdpersonal att efter en inkommen polisanmälan åtalas straffrättsligt för vållande till annans död. Detta brott innebär att personen i fråga har orsakat annans död genom oaktsamhet, antingen medveten eller omedveten oaktsamhet, och dessa lagstadgade krav kan även uppfyllas av personal inom vården. De är dock värt att nämna att mycket få polisanmälningar gällande detta leder till åtal. Ett sådant straffansvar är emellertid personlig, och vissa typer av oaktsamhet av vårdpersonal har ansetts vara så allvarlig att åtal för vållande till annans död väckts.

Exempel på rättsfall där denna fråga tagits upp är NJA 2006 s. 228. I detta fall dömdes en sjuksköterska för vållande till annans död efter att hon av misstag blandat ett visst läkemedel till ett spädbarn fel, vilket ledde till att spädbarnet avled.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll