Vållande till annans död genom att köra i mötande trafiks körfält

Den kvinna som orsakade en motorcyklists död och skadade ytterligare en mycket svårt,genom att bryta sig ut ur en bilkö och därmed.hamna i mötande.trafiks körfält,kan hon dömas för VÅLLANDE TILL ANNNANS DÖD??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vållande till annans död
I brottsbalken (BrB) 3 kap 7§ anges att den som av oaktsamhet orsakar annans död döms för vållande till annans död. Det krävs alltså att personen i fråga har varit oaktsam för att den ska ha gjort sig skyldig till vållande till annans död. En person anses ha varit oaktsam om den antingen tagit en medveten risk (personen har insett risken för att en följd inträffar) eller tagit en omedveten risk (personen har inte insett risken för att följd inträffar).

Eftersom du anger i din fråga att kvinnan som orsakade motorcyklistens död brutit sig ut från en bilkö och därmed hamnat i mötande trafiks körfält är det rimligt att anta att kvinnan varit oaktsam genom att hon tagit en medveten eller omedveten risk. Detta med hänsyn till att kvinnan borde ha förstått att det förelåg en risk för att någon skulle kunna komma att skadas allvarligt eller dö genom att hon körde i mötande trafiks körfält.

Det är dock viktigt att påpeka att domstolen vid bedömningen av kvinnans oaktsamhet tar hänsyn till en rad olika omständigheter som jag inte fått tillgång till genom din fråga. Dessa omständigheter kan antingen leda till att kvinnan ses som oaktsam eller att hon inte ses som oaktsam.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo