Vållande för annans död, rekvisit samt straff

Min pappa blev påbackad av en traktor och dog. Polisen utreder nu vållande till annans död men inget är klart än. Föraren i traktorn backade och svängde och körde rakt över min far. Alltså stod min pappa inte bakom traktorn utan en bra bit ifrån och på sidan om. Det var mörkt ute, men han hade pannlampa som lyste både fram och bak, samt en orange mössa. Obduktionen visar att han var krossad från bäckenet och upp. Den visar också att han dött direkt.

Min fråga är alltså, hur stor sannolikhet är de att föraren i traktorn döms för detta? Vad kan han dömmas för? Vi får inga svar av polisen och dom har inte engagerat sig som vi önskat.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag beklagar sorgen!

Lagen som blir aktuell i detta fall är brottsbalken (BrB).

I 3 kap. 7 § BrB står det om brottet i frågan, vållande till annans död. Enligt rekvisiten i paragrafen krävs det att någon (föraren) genom oaktsamhet orsakar annans död (din far). Vad jag utläser från din fråga så verkar dessa rekvisit vara uppfyllda och föraren bör alltså bli dömd för gärningen. Jag skulle säga att om det blir en rättegång så är chanserna stora att han blir dömd. Man kan dock aldrig säga att det är 100 % eftersom det beror på hur åklagaren och advokaten formulerar sig under rättegången och vad domstolen då kommer fram till. Men det låter som sagt som att ett åtal kommer ske.

Straffet för brottet är fängelse i högst 2 år. Vad han kommer att få för straff är för mig väldigt svårt att säga då det beror på olika faktorer som domstolen kommer att ta ställning till. De faktorer de kollar på är dels hur allvarligt brottet är, hur grov oaktsamhets graden varit, om han begått brott tidigare osv. Om brottet skulle bedömas som grovt skulle straffet bli lägst ett år och högst 6 år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas

om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

I och med att jag inte kan ge dig ett konkret svar på tiden han kan få så tänkte jag att jag tar upp lite exempel på rättsfall för att jämföra vad straffet kan bli.

NJA 2005 s 674, här blev gärningsmannen dömd till 1 år och 6 månaders fängelse för vållande till annans död, grovt brott och grovt rattfylleri.

NJA 2006 s 228, här var det en sjuksköterska som blandade fel dos medicin till ett spädbarn och därmed orsakat barnets död, hon blev dömd för brottet men straffet blev endast villkorlig dom förenat med dagsböter på 50 å 120 kr.

NJA 2016 s 763, här blev gärningsmannen dömd för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, till ett fängelsestraff på 6 år.

Som du ser, är det väldigt svårt att på förhand säga vad straffet kommer bli då det kraftigt varierar. Det jag kan säga är att om straffvärdet vid domstolens bedömning skulle hamna under 1 års fängelse så är huvudregeln att man försöker ge andra påföljder än fängelse, så som villkorlig dom förenat med dagsböter. Straffen har blivit hårdare sedan en lagändring som skett 2010 så senaste rättsfallet är det bäst vägledande, men det går ändå inte att säga i förhand vad domstolen kommer komma fram till.

Sammanfattningsvis är det alltså nästintill omöjligt att svara på om han blir dömd och vilket straff han kommer få. Jag skulle dock säga att det är väldigt troligt att han blir dömd för brottet men att straffet är väldigt svårt att förutse. Beroende på om brottet anses vara grovt eller inte (troligen inte) så ser straffskalan olika ut. Straffskalan är i vart fall fängelse i högst 2 år.

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”