Våldsanvändning mot aktivister som hindrar trafik

Om aktivister stoppar bilarna på en gata, ingen kan köra någontans. kan jag hävda , att jag är olagligt kvarhållen, samt använda om, nödvändigt, våld för att ta mig därifrån?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gärningen
Att handgripligen flytta en person som inte vill bli flyttad kan utgöra ofredande (BrB 4:7) såväl som misshandel(BrB3:5). Möjligheten att använda våld, som i annat fall skulle utgöra brottslig handling, regleras i brottsbalken 24 kap. Gärningen anses inte vara brottslig om den motiveras med nödvärn i BrB 24:1 eller nöd i BrB 24:4

Nödvärn
För att en gärning ska kunna företas i nödvärn måste en nödvärnssituation föreligga. Det föreligger inte någon nödvärnssituation då en person stoppar en bil. Det skulle föreligga en nödvärnssituation om aktivisten påbörjar eller om det finns ett överhängande brottslig angrepp mot person eller egendom. Det skulle kunna vara om aktivisten skadar ett fordon, angriper någon eller om det är nära förestående att aktivisten ska göra det. Då aktivisten i ditt fall enbart har stannat bilen föreligger därför  inte en nödvärnssituation. 

Nöd
Om en gärning som annars skulle kunna vara brottslig företas i en nödsituation så är den bara brottslig om den är oförsvarlig. En nödsituation föreligger bland annat om det finns en fara för liv, hälsa eller egendom. Utan några ytterligare omständigheter utgör alltså inte den beskrivna situationen en nödsituation.

Sammanfattning
Det finns alltså inte några särskilda möjligheter att handgripligen flytta aktivisten i ditt fall. Det bästa alternativet är att tillkalla en polisman, som har vissa ytterligare befogenheter enligt polislagen. Du själv har möjligen att vara handgriplig först om det föreligger en fara för liv, hälsa eller egendom eller om aktivisten har påbörjat eller om det finns ett överhängande brott mot person eller egendom. 

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo