Våld vid gripande

FRÅGA
Hej jag och en vän var på Coop och jag hade tagit ett par mat proudukter för värde av 500kr , på väg ut stoppade en väktare/ordningsvakt mig och sa att vi har stulit saker och lagt i väskan , han bad mig öppna väskan o jag vägrade och började gå ut då skrek han stanna och jag fortsatte ut då drag han batongen och försökte slå mig jag gick mot gan och försökte skydda mig mot slaget sen när jag vände mig om så slog han mig rakt över smalbenet och jag fick skenbenet och smalbenet avslagen och fick en öppen fraktur . Vad kan jag anmäla han för och vad gjorde han för fel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet

Först och främst kan nog konstateras att du begick ett brott enligt brottsbalken (BrB), närmare bestämt, med beloppet i åtanke, ringa stöld enligt 8 kap. 2 §. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader.

Envarsgripande

I rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § 2 st. står att envar (vilket betyder alla) får gripa personer som gjort sig skyldiga till brott på vilket fängelse kan följa (vilket det brottet du begick gör) OM det kan gripas på bar gärning eller flyende fot. Det innebär alltså att väktaren/ordningsvakten hade rätt att gripa dig och din kompis om han såg att ni stal maten eller när ni var på väg från platsen.

Våldsanvändning

Enligt polislagen (PL) 29 § får även den som med stöd i lag ska verkställa ett frihetsberövande (vilket ett envarsgripande är) använda sig av det våld som föreskrivs i PL 10 § vilket är försvarligt våld. Det innebär att väktaren/ordningsvakten hade rätt att använda sig av det våld som kan anses försvarligt för att gripa er och även för att kvarhålla er på platsen när ni väl blivit gripna enligt BrB 24 kap 2 §.

Påföljder

Hur situationen sedan utspelar sig är svårt att uttala sig om eftersom det kommer att finnas en uppfattning om situationen även hos väktaren/ordningsvakten. Har hen använt sig av mer än försvarligt våld utan att rätten till nödvärn enligt BrB 24 kap 1 § förelegat så kan det bli påföljder även för väktaren/ordningsvakten. Vad det skulle kunna bli för påföljder beror dels på huruvida personen faktiskt är väktare eller ordningsvakt.

Ordningsvakterna har även skyldighet att känna till och tillämpa proportionalitetsprincipen, alltså att deras agerande ska stå i rimlig proportion till det de ingriper emot och åsidosättande av skyldigheter som följer med tjänsten kan t ex leda till ett tjänstefel enligt BrB 20 kap. 1 §.

Väktare är dock inte tjänstemän utan möjliga påföljder för att ha använt för mycket våld blir i så fall misshandel enligt BrB 3 kap 5 §. Detta kan dock även ordningsvakten dömas till.

Kanske finns det kameraövervakning och/eller vittnen som kan hjälpa till att bevisa vad som skedde i situationen då väktaren/ordningsvakten skulle gripa er.

Det du gör är att du gör en polisanmälan, t ex via 114 14.

Hoppas du fått svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (92130)