Våld mot tjänsteman och misshandel

Hej! Jag studerar kriminologi och har en uppgift som handlar om staten som brottsoffer. Exemplet våld mot tjänsteman kom upp i litteraturen. Hur bedöms det i förehållande till om samma grad av våld använts mot en privatperson?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Våld mot tjänsteman regleras i Brottsbalken 17:1. Om samma slags våld utövas mot någon som inte är tjänsteman är gärningen att anse som misshandel, som regleras i Brottsbalken 3:5. Var dock uppmärksam på att våld mot tjänsteman-gärningen i 17:1 kan utgöras av annat handlande än en ren "misshandel" mot en tjänsteman.

Straffskalan för våld mot tjänsteman:
- Fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffskalan för misshandel:
- Fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är misshandeln att anse som grov kan gärningsmannen dömas för grov misshandel (Brottsbalken 3:6) till fängelse i lägst ett och högst sex år. Faktorer som gör brottet grovt framgår av paragrafen.

Att rekvisiten i paragraferna är uppfyllda räcker inte för att dömas för brottet (vilket brott det än rör sig om). Det krävs förutom att gärningsmannens handlande motsvarar rekvisiten i paragraften, att handlingen är:
- kausal i förhållande till följden
- gärningsculpös
- sådan att nationella begränsningar inte förhindrar att gärningen anses som brottsbeskrivningsenlig
- fri från rättfärdigande omständigheter
samt att:
- gärningsmannen har haft uppsåt i förhållande till samtliga rekvisit i paragrafen
- inga ursäktande omständigheter föreligger

Det fullständiga brottsbegreppet ligger dock sannolikt utanför ramen för din frågeställning.

Vänliga hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo