Valaffischer och hets mot folkgrupp

FRÅGA
Under valrörelsen inför 2014 års val var ett av Sverigedemokraternas huvudbudskap att "Stoppa det organiserade tiggeriet". Det finns inget som visar på att romernas tiggeri är organiserat (snarare tvärtom!). Jag skulle därför påstå att SD har gjort sig skyldiga till förtal. Detta speciellt i ljuset av att många romer har fått utstå kränkningar på grund av denna kampanj.Går det att polisanmäla SD för förtal i detta fall? Måste romerna själva göra det i så fall eller kan en utomstående göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för missaktning utgör förtal enligt brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Som förtal räknas dock bara uttalande som riktas mot en utpekad fysisk person, vilket innebär att det inte är ett brott att förtala vissa grupper av människor eller organisationer och företag etc. Sverigedemokraternas kampanj kan på grund av detta inte falla inom förtalsbestämmelsen.

Ett annat brott som ligger nära till hands i detta sammanhang är hets mot folkgrupp enligt BrB 16 kap. 8 §. Som hets mot folkgrupp räknas uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Hets mot folkgrupp är ett yttrandefrihetsbrott, vilket innebär att justitiekanslern (JK) är ensam åklagare i dessa fall och väcker endast åtal om det kan förväntas leda till fällande dom. JK mottog ett flertal anmälningar angående den aktuella kampanjen i somras, men valde då att inte väcka åtal. JK ansåg att kampanjen inte visade på hot eller missaktning mot en folkgrupp, då JK inte ansåg att den anspelar på gemensamma drag hos en grupp. Att återigen polisanmäla Sverigedemokraterna för denna kampanj kommer därmed att vara fruktlöst.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97307)