Hade väktarna befogenhet att gripa och förhöra mig för en påstådd stöld?

FRÅGA
Hej.Blev idag kontaktad av två väktare på ett köpcenter, när jag gick ut från en butik. Dom sa att jag skulle följa med dom. Frågade dom varför och om det hänt något. Dom sa då att jag stulit ett doftljus i den affären, vid ett tidigare tillfälle. Jag sa att jag aldrig stulit något doftljus men jag var tydligen tvungen att följa med dom till ett rum dom hade. Väl därinne, så sökte han igenom min väska och var väldigt tyken och nedlåtande och sa att det finns på film. Eftersom jag inte stulit något doftljus, så sa jag att det måste vara något fel på den kameran i så fall. Han bad mig plocka fram mitt leg och jag frågade om jag var tvungen att visa honom det och det var jag tydligen. Han höll upp det framför en kamera därinne och pratade med någon. Personen frågade om jag erkänt och han svarade nej och det gjorde dom sig lustiga över. Allt var mycket obehagligt, speciellt då jag var ensam därinne med bara den ena väktaren. Han sa att butikschefen i affären, jag påståts ha snattat ifrån skulle skicka in en polisanmälan och att jag inte var välkommen dit längre. Sedan fick jag gå.Vad händer nu? Får dom lov att göra så här?Mår jättedåligt av detta, då jag aldrig stulit något doftljus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag beklaga att du blivit utsatt för detta, och jag ska besvara din fråga så gott jag kan! Jag försöker besvara din fråga på ett lättöverskådligt sätt genom att dela upp din fråga i rubriker efter varje juridiskt relevant problem.

Fick väktarna ta med dig till rummet mot din vilja?

Väktare har samma befogenheter som en privatperson att gripa någon, ett s.k. envarsgripande. Kraven för att en privatperson (och därmed även väktare) får gripa någon är att den påstådda gärningsmannen begår ett brott som kan innebära fängelse och att denne tas på bar gärning eller flyende fot (24 kap. 7 § Rättegångsbalken). Frihetsberövandet måste alltid vara proportionerligt i förhållande till brottet.

Eftersom stöld av ett doftljus vanligtvis är att betrakta som snatteri, vilket typiskt sett kan innebära fängelse, omfattas brottet av en väktares rätt att gripa personen.

Frågan är då om du blivit gripen eller inte, och om väktarna i så fall hade fog att gripa dig. Att ta med en person till ett särskilt rum mot dennes vilja innebär ett frihetsberövande, dvs ett gripande. Det är dock inte helt klart hur detta gick till i ditt fall och om du faktiskt gick med väktarna frivilligt eller inte. Men eftersom du skriver att du var ”tvungen att följa med dom” utgår jag ifrån att det skedde mot din vilja. Alltså, om väktarna tog med dig till rummet mot din vilja innebar det i så fall ett frihetsberövande.

Frågan är då om du tagits på ”bar gärning eller flyende fot”. Hovrätten fastslog i ett mål (RH 2009:20) att det inte finns någon exakt tidsgräns för hur länge ett envarsgripande är lagligt efter brottsögonblicket. Den kom fram till att så länge den misstänkte oavbrutet befinner sig inom synhåll, vilket därmed utesluter risken för att fel person grips, kan det anses att gärningsmannen gripits "på bar gärning eller flyende fot", vilket skulle göra ett envarsgripande lagligt.

Eftersom du blivit gripen vid ett annat tillfälle än det påstådda stöldtillfället talar det för att väktare inte haft oavbrutet synhåll från stölden, och eftersom väktarna hänvisar till en övervakningsfilm har de sannolikt inte haft dig inom oavbrutet synhåll från stölden. Väktarna kan med detta som bakgrund enligt min bedömning inte ha tagit dig på bar gärning. Det är istället en angelägenhet hos polisen efter anmälan. För att du ska ha varit på flyende fot krävs det att en behörig myndighet gjort en efterlysning av dig för allmänheten, vilket inte gjorts i ditt fall.

Även om de skulle fått gripa dig får de verkligen inte hålla förhör med dig, utan ska omedelbart kontakta och invänta polis som tar över (24 kap. 7 § RB). Om de inte gör detta, eller om polis inte haft möjlighet att komma (t.ex. om det inte finns resurser) finns inte längre grund för gripandet och väktarna skulle omedelbart frigivit dig.

Fick väktarna söka igenom din väska?

Att undersöka innehållet i en persons väska innebär att han eller hon företar en kroppsvisitation. Av 19 och 29 §§ Polislagen följer att den som med laga rätt gripit någon också får företa kroppsvisitation, men endast av säkerhetsskäl såsom att söka efter farliga föremål eller vapen. Kroppsvisitation i syfte att leta efter stöldgods får endast ske av vissa myndighetsutövare (ordningsvakter, polis), men inte väktare. Väktarna hade alltså inte laga rätt att genomsöka din väska för att leta efter doftljus, även om de hade haft rätt att gripa dig.

Fick väktarna begära att du skulle identifiera dig?

Likt genomsökning av väska innebär en begäran av ID-handling en kroppsvisitation som måste ha stöd i lag. Det följer av 19 § Polislagen att ID-handling får krävas om det är nödvändigt för att fastställa din identitet, men endast om gripandet skett med laga rätt, vilket tidigare konstaterats att väktarna inte haft. Väktarna hade alltså inte rätt att kräva din identitet eftersom de inte fick gripa dig från första början.

Vad händer nu?

När en polisanmälan gjorts av butiksägaren kommer en utredning att inledas av polis och åklagare. Åklagaren kommer att ta fram så mycket bevis som möjligt för att hitta gärningsmannen och åtala denne för brottet. Förmodligen kommer butiksägaren mena på att det var du som stal doftljuset, och åklagaren kommer då sannolikt kalla dig till förhör om händelsen. Det är dock inget att oroa sig för eftersom du inte stulit något.

Sammanfattningsvis fick väktarna enligt min bedömning inte ta med dig till rummet då det inte grep dig på "bar gärning eller flyende fot", och absolut inte hålla förhör. De fick heller inte genomsöka din väska efter stöldgods oavsett om de fick gripa dig eller inte. Detsamma gäller deras begäran om att du skulle visa legitimation.

Jag vill som avslut råda att göra en polisanmälan för det obefogade frihetsberövande du blev utsatt för av väktarna.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,
Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (75)
2021-07-31 När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?
2021-06-04 Får en väktare kroppsvisitera mig?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt

Alla besvarade frågor (94634)