Väktare och handfängsel

FRÅGA
Får jag som väktare på ett sjukhus använda mina handfängsel på en person som är under tvångsvård ( eller inte) och tagit en överdos av farliga mediciner för att förhindra att denne inte sliter ur livsviktigt dropp eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som väktare hamnar man ibland i tuffa situationer. Vi går igenom den relevanta lagstiftningen.

I FAP 573-1 9 kap 1 § står att väktare som utför bevakning som normalt kan föranleda frihetsberövande efter föreskriven utbildning får (och ska) bära handfängsel. Att använda fängsel är enligt FAP tillåtet om väktaren gripit en person enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § med stöd av häkteslagen 4 kap. 10 §. om det är nödvändigt ur säkerhetsskäl vid förflyttning eller om personen uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt.

Med det sagt kan det finnas utrymme för att diskutera angående ansvarsfrihetsgrunden nöd som regleras i brottsbalken 24 kap. 4 §. eftersom att personen inte är gripen. Knuten här blir istället följande:

För att det ska anses försvarligt att fängsla någon ska den handlingen stå i direkt proportion till att t ex rädda personens liv. Ska en väktare göra den medicinska bedömningen? Det skulle inte jag klassa som bevakningsarbete. Väktare är heller inte en ordningshållande funktion av olika anledningar. En ordningsvakt hade kunnat stötta sig på andra lagstöd, varför det har blivit vanligare att arbeta med ordningsvakter inom sjukvården.

Det finns utbildad personal på plats vars ansvarsområde är att ta dessa beslut. Du ska inte utsätta dig själv för något du inte kan försvara i efterhand. Är du själv övertygad om att du i en följande rättsprocess där den du fängslat kanske anmält dig för olaga frihetsberövande enligt brottsbalken 4 kap. 2 §, kan försvara varför du använde dina fängsel utanför ett envarsgripande så ligger såklart ansvaret på dig att redogöra för dina skäl.

Betänk även i denna situation kunden och ditt bevakningsföretag. Behöver du prata med någon om dessa frågor, som medges kan vara kniviga, skulle jag råda dig att prata med din närmaste gruppledare eller driftchef.

Hoppas du fått hjälp på vägen och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (60)
2020-07-30 Får en väktare som inte är i tjänst gripa någon i en affär?
2020-06-30 Befogenheter för ordningsvakter, särskilt avvisande, handfängsel och omhändertagande
2020-06-23 När har en ordningsvakt gått för långt?
2020-05-27 Får polis omhänderta en person som inte är ordningsstörande?

Alla besvarade frågor (82726)