Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt

FRÅGA
Hej, enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 7paragrafen. 1stycket.Skall en reg.skylt till en snöskoter placeras framtill.Men dagens moderna skotrar gör detta svårt. Huvarna är sällan riktigt släta så regskylten placeras ofta på sidan av skotern på bandtunneln där en slät yta finns.I min mening tillåter lagstiftningen detta om man läser 2stycket i samma paragraf."...får den placeras på någon annan lämplig plats.."Vad anser ni? Är detta prövat? Polisen skriver ut böter om regskylten ej är placerad enligt 1stycket i paragrafen.
SVAR

Svar: Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Som du ovan nämnt, framgår det av 7 kap. 7 § i vägtrafikregistret vart registreringsskylten skall placeras. Jag tolkar det andra stycket precis som du, dvs. att vid avsevärd olägenhet är det ok enligt lagens mening att placera denna på en annan lämplig plats.
Frågan här blir då - vad är att anse som avsevärd olägenhet?
Detta torde innebära att om placerandet av denna registreringsskylt kan medföra en olycka (som är att se som en avsevärd olägenhet för föraren) måste det vara ok att placera denna på en annan lämplig plats.
Mitt tips till dig är att ringa in till transportstyrelsen och fråga vad detta innebär samt när det kan anses vara ok att placera denna någon annan stans på fordonet i fråga.

Det vore även smart att få ned detta skriftligt av transportstyrelsen på mail eller något annat typ av underlag i det fall att polisen stoppar dig just pga. Registreringsskylten.

Gott nytt år!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll