Vägservitut

2016-10-31 i Servitut
FRÅGA
Grannfastigheten har följande servitut mot min fastighet."Servitut:Med det avstyckade området följer rätt att för utfart använda befintliga vägar och mark, tillhörande xxx och vidare över SJ tillhörigt område med samma rätt, som tillkommer styckningsfastigheten."Vad betyder ordet befintliga?Kan jag använda marken och ev sätta staket om jag skapar ett ställe där man kan köra över?Kan grannfastigheten lägga asfalt på min mark?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Eftersom Er fråga gäller servitut finn den rättsliga regleringen främst i 14 kap. jordabalken.

Ordet befintliga syftar till just det; redan etablerade vägar. Det är alltså den vägsträcka som fanns när servitutet upprättades som avses. Den väg eller vägar som fanns vid upprättandet har Er granne rätt att använda.

Eftersom det är Er mark är Ni, såvitt ingen annan rättshandling finns, fri att använda marken och sätta staket så länge Ni inte inskränker grannfastighetens möjlighet att använda vägarna för att ta utfart. Om den passage ni föreslår innebär att grannfastigheten lika lätt som tidigare kan köra till eller från sin fastighet bör detta vara okej.

Utgångspunkten är att Er granne inte kan lägga asfalt på Er mark om de befintliga vägarna är jord- eller grusvägar. Om grannen överhuvudtaget ska kunna anlägga asfaltsväg eller ens vidta åtgärder beror också på vad ni har avtalat om vem som har rätt och skyldighet att vårda vägen.

Det finns dock en allmänt vedertagen idé om att servitut, t.ex. vägservitut, ska kunna utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Vad det betyder är att om vägservitutet trädde ikraft under senare tid så fanns möjligheten redan då att asfaltera vägen men det var inte en del av överenskommelsen och då kan inte grannfastigheten begära eller utföra en asfaltering i efterhand. Om det däremot var så att vägservitutet trädde ikraft för länge sedan, kanske omkring år 1900 d.v.s. innan asfalten kom till Sverige på 1920-talet, fanns inte möjligheten att asfaltera vägen och det kan då redan från början anses finnas en rätt för grannfastigheten att använda vägen till dess fulla potential och då kan man ha rätt att asfaltera vägen idag.

Hoppas Ni känner att Ni har fått lite vägledning i Ert ärende.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85173)