Vad utgör samboegendom - bostad?

FRÅGA
Vilken blir den juridiska skillnaden om min sambo är skriven på adress i bostaden jag äger resp om min sambo skriver sig som c/o på samma adress. Vi lever idag med gemensam ekonomi men jag vill framöver att vi ska ha separata ekonomier. Vi har vuxna gemensamma barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du har köpt bostaden innan ni inledde ert samboförhållande och att ni nu däremot ska flytta in i din bostad tillsammans.

Din fråga regleras i sambolagen (samboL).

Vad är samboegendom enligt sambolagen?

Med gemensam bostad förstås sådan bostad som förvärvats i syfte av att utgöra sambos gemensam. Det krävs vidare att bostaden faktiskt nyttjas i detta syfte ( 3 och 5 § samboL). Således kan inte bostaden bli samboegendom enbart på grund av att din sambo skriver sig på adressen. Det krävs att bostaden är köpt av er båda eller en av er, med anledning av ert samboförhållande. Egendomen kan däremot utgöra ert gemensamma hem, mer om detta nedan.

En bostad som givits genom gåva, arv eller testamente kan även vara behäftad med villkor om att den ska vara enskild. Sådan bostad kan inte heller bli samboegendom (4 § samboL).

Om det finns ett s.k samboavtal mellan er kan ni villkora att egendom ska vara enskild (jfr 9 § samboL).

Vad innebär rätten att överta bostad i vissa fall och vad är inskränkningar i förfoganderätten?

Om den ena sambon äger en bostad med hyresrätt eller bostadsrätt, och den utgöra sambos gemensamma hem, kan den andre sambon överta bostaden om denne bäst behöver den och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Sådant övertag kan enbart ske om ersättning för bostadens värde lämnas av den övertagande sambon (22 § samboL). Om egendomen dessutom utgör gemensam bostad på så sätt att din sambo kan överta den (hyresrätt eller bostadsrätt) får du inte heller sälja egendomen utan dennes samtycke (23 § 1 p samboL). Det är en s.k inskränkning i förfoganderätten.

Bedömningen om den andre parten bäst behöver bostaden görs utifrån en helhetsbild av vem av er som bäst kan lösa bostadssituationen om samboförhållandet upphör. Beroende på hur familjesituationen med barnen ser ut kan detta tillmätas betydelse i bedömningen. Anledningen varför jag belyser detta är till följd av att även om bostaden inte är samboegendom finns det vissa regleringar kring hur denna hanteras vid en bodelning ändå.

Avslutningsvis

Beroende på om du köpt bostaden i syfte av att den huvudsakligen ska användas som ert gemensamma hem kan den utgöra samboegendom och därmed ingå i en eventuell bodelning. Rätten att övertaga bostaden är oberoende om det är samboegendom eller inte, utan styrs av bostadens beskaffenhet samt om den utgör det gemensamma hemmet (hyres- eller bostadsrätt). Min rekommendation är att ni upprättar ett samboavtal (jfr 9 § samboL) i syfte av att villkora er ekonomi och era tillhörigheter om det skulle ske en bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?