Vad utgör laga förfall?

2020-02-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad ska man göra om man behöver vabba sitt barn samma dag som man ska närvara på rättegång som åtalad? Anses vab som ett giltigt skäl att inte närvara?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

För att inte närvara på en huvudförhandling som man blivit kallad till krävs att man har vad jurister kallar för "laga förfall". Det innebär att man har en giltig ursäkt för att inte närvara. Reglerna om vad som utgör laga förfall finner vi i 32 kapitlet. Rättegångsbalken (1942:740). Tyvärr finns det inte många riktlinjer kring hur en bedömning av laga förfall görs. Det har konstaterats att sjukdom kan utgöra laga förfall, men då har det rört sig om att personen som ska inställa sig har varit sjuk. Vidare kan familjeangelägenheter utgöra laga förfall, vilket främst utgjort begravningstillfällen enligt praxis. (32 kapitlet 8 § Rättegångsbalken) Om en part är förhindrad att inställa sig till rättegången ska denne så snart som möjligt meddela rätten om detta. (32 kapitlet 4 § Rättegångsbalken)

Vad händer i din situation?

Tyvärr är det svårt att säga huruvida vård av sjukt barn skulle utgöra en giltig grund för laga förfall då det inte finns tydliga riktlinjer att följa. Följaktligen kan jag tyvärr inte ge ett tydligare svar på din fråga än det som framkommit ovan.

Du är varmt välkommen med en ny fråga om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-09-25 Kan butikspersonal kräva att man visar upp innehållet i sin väska?
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?

Alla besvarade frågor (84364)